Непредпазливи действия на медицинските работници и незнание на професията. Форми на непредпазливата вина

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

„След умисъла, това е втората форма на вина. Непредпазливите деяния за наказуеми само в предвидените от закона случаи”.

СУБЕКТ

Лица, които упражняват правно регламентирана дейност или занятие, представляващо източник на повишена опастност. Медицинската професия е правно регламентилана дейност, която спада към занятията представляващи източник на повишена опастност, защото най-малкото незнание или немърливост, създава опастност за живота и здравето на други лица.
Наказанията за деяния при професионалната непредпазливост са значително по-тежки, от тези при обикновената непредпазливост.

НЕБРЕЖНОСТ

Медицинското лице, не предвижда противоправните последствия от своите действия или бездействия, но е могло и е било длъжно да ги предвиди.

 • назначаване на Пеницилин, без да се направи проба за свръхчувствителност.
САМОНАДЕЯНОСТ („престъпно лекомислие”)

Дееца надценява определени фактори или свои възможности, подценява други обстоятелства, при което у него се формира погрешна представа за действителното състояние на нещата, за свойствата на извършеното деяние. Медицинското лице предвижда последствието, но се надява да го предотвати.

 • лекар извършва кръвопреливане без да определи кръвна група, като се надява че биологичната проба е достатъчна
 • въздържане от необходима операция, поради възможност за неблагоприятен изход
НЕЗНАНИЕ В ПРОФЕСИЯТА

Проява на професионална непредпазливост, кагато е свързано с конкретно деяние и са настъпили последствия

 • пропуски в диагностични, лечебни, профилактични мероприятия, чието познаване е задължително
 • лекар причинява смърт на болен, като прелива несъвместима кръв, понеже не знае правилно да определи кръвната група
 • лекар станал причина за смърт на родилка – не направил хемотрансфузия, защото не можел да прави венесекция

Ако лекар, не е специалист в определена област и няма съответните познания и умения е длъжен да не се заема с извършването на тази дейност.  ИЗКЛЮЧЕНИЕ – когато лекаря действа в условията на крайна необходимост

НК – За причиняване на смърт или тежка телесна повреда по непредпазливост:
 • ако деянието е извършено в пияно състояние, поради лъжливо повишаване на самочувствието, отслабено е вниманието и работоспособността, без да е престанал да разбира свойствата и значението на постъпките си.
 • смърт на повече от едно лице
Основни задачи на СМЕ:
 • даказване причинна връзка мужду непрадпазливото действие и вредоносен резултат
 • имало ли е допълнителни неблагоприятни (обективни и субективни) фактори, улесняващи настъпването на вредоносния резултат
  • обективни – необходимост да се извърши спешна операция, без да има необходимото оборудване
  • субективни – извършване на операцията при умора, преумора, тежък психически стрес

 

Share this