Лекарски грешки: понятие, форми на лекарските грешки

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Медицински термин.

„Лекарска грешка е ДОБРОСЪВЕСТНО ЗАБЛУЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРЯ, дължащо се на:

 1. НЕСЪВЪРШЕНСТВО НА МЕДИЦИНСКИ МУ ПОЗНАНИЯ
 2. МЕТОДИТЕ НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
 3. ОСОБЕНОТО ПРОТИЧАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА при някои болни
 4. ОБЕКТИВНО ТРУДНИТЕ УСЛОВИЯ, в които се е осъществила дейността на лекаря”.
 5. БЕЗ ЕЛЕМЕНТИ НА НАХАЙСТВО, НЕБРЕЖНОСТ И НЕВЕЖЕСТВО.

При лекарските грешки медицинските действия довели до влошаване на здравето или смърт, са извършени в нарушение на устоновените правила на науката, но за тях липсва възможност да бъдат предвидени. Т.е. за лекарска грешка говорим тогава, когато може да се изключат умишлени и непредпазливи  действия.

Диагностични грешки

 • недостатъчна подготовка или малък опит на лекаря
 • неточност на някои диагностични методи
 • незадоволителен преглед, поради липсваща или остаряла техника
 • недостатъчно време за провеждане на изследвания
 • особености в протичането на заболяването – атитично, безсимптомно, скрито, мълниеносно
 • в хирургията – при диагностика на ОХК

Грешки в лечението – по-редки

 • изхождащи от самия метод – перфорация на матката при аборт
 • неправилна диагноза, поставена от друг лекар
 • незадоволителна оценка / предоверяване на резултати от  лабораторни изследвания
 • извършване на сложни хирургични интервенции

 

Share this