Нещастни случаи (медицинска случайност) в медицинската практика

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

„Небрагоприятен изход от лечението, настъпил в резултат на случайно стекли се обстоятелства и фактори, които лекарят не е в състояние на предвиди и при най-добросъвестно изпълнение на професионалните си задължения”

НЕБЛАГОПРИЯТНИЯ ИЗХОД НЕ Е СВЪРЗАН С ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ

  • несъвършенства на медицинската наука
  • индивидуални анатомо-физиологични особеност на организма
  • развила се НЛР, при обичайни дози на Лср и при обичайно приложение
  • на операционната маса- „наркозна смърт"
  • преди опарация – психичен и емоционален шок

Лекарските грешки и нещастни случаи в НК се определят като случайно деяние - не е виновно деяние, което дееца не е бил длъжен и или не е могъл да предвид последствията.

 

Share this