Хигиена на труда в текстилната промишленост

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

 • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
 • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
 • задачи
  • оценка на здравето на работещите
  • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
  • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
  • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност  и произвоодителност

Характеристики

 • Тъкани
  • растителни – памук, лен, коноп
  •  животински – вълна, коприна
  •  минерални – азбест, полиестер, полиакрил-нитрил
 • Етапи:
  • Подготовка
  • Получаване
  • Промиване и сушене
  • Боядисване, сушене, навиване на топове

Производство на:

Памук
 • почистване от семките и балиране
 • батажен цех – машина разчепква памука и го прави на ленти
 • предачен цех – „ скробоване”- нишката минава през разтвор с мазнини и антисептици, което увеличава еластичността и влакната стават гладки
 • навиване
 • тъкачен цех
 • бояджийски цех
Вълна
 • изпиране
 • дезинфекция с формалин
 • по-големи и по-бавни станове
Лен
 • прах, температура, влага
 • „Треска на разчепквачите”
Коприна
 • пашкулите се потапят в гореща вода и се източват нишките
 • „ Болест на Басини”
Синтетични
 • от нефт, въглища, природен газ
 • Групи
  • химичен цех – за  получаване на полимери, има токсични в-ва
  • предачен цех – замърсяване на въздуха и високи температури
  • намотвачен, пренамотвачен и бобинажен цех

Вредности

 • Запрашеност
  • органичен прах – наелектизира се от движението на машините и се получават агломерати
  • минерален – почвен произход, при обработка на памук, лен вълна, коноп
  • свободен SiО2 >10%,
  • микроорганизми, гъби, антраксни спори
 • Влажност
  - в скробовачен, тъкачен, предачен, бояджийски  цех
 • Шум, вибрации – развива се слухов неврит и твурдоухост
 • Напрежение на зрението
 • Дюстабан, тендовагинит, раменен бурсит
 • Пролапс на матката, аборти
 • Пневмокониози, бисиноза
 • Топлинен удар

Профилактика

 • Вентилация – за прах
 • За шум и вибрации
 • За влага – климатик, специални облекла и обувки, термовентилация в бояджийския цех
 • Добро осветление

 

Share this