Хигиена на труда в металургията

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Хигиена на труда

 • раздел от профилактичната медицина, изучаваща условията на труд и трудовата дейност на човека и тяхното влияние върху здравето и работоспособността
 • хигиенни норми според производствена токсикология и физиология на труда
 • задачи
  • оценка на здравето на работещите
  • връзка на здравето с условията на труда и работните процеси
  • подпомага упревлението на здравето, умениятя и работоспособността на цялото население
  • управлява индивидуални случаи в аспект на работоспособност и произвоодителност

Металургия

Отрасли
 • Доменно
  (чугун и желязо
  ) – прегляващ микроклимат
 • Стоманодобив – пещи, IR излъчване
 • Прокат – изработват се релси, листове, тръби – 40-50 C, намалена влажност
Вредни фактори:
 • Прах: Si, FeO, варовик, кокс, графит
 • Доменен газ – СО (отравяне или професионална катаракта), СО2, CH4, H2, N2
 • Шум, вибрации, йонизираща радиация
 • Стопен метал – висока яркост
Профилактика:
 • ЛПС
 • отвори, аерация
 • Дрехи – плътни, без гънки, крачоли  и джобове
 • обувки- метални бомбета, огнеопорни подметки
 • Силно минерализирана вода – поради потенето в леярните цехове

 

Share this