Стронгилодоза

Определение

Стронгилодозата е  хронична хелминтоза, протичаща със засягане предимно на тънкото черво и  алергични прояви

Етиология 

 • тип  Nemathelminthes (кръгли червеи)
  • клас Nematoda
   • Strongyloides stercoralis

Паразитът има вретеновидно тяло с белезникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Женската е с размери около 2 мм, полу-прозрачна, задният край е шиловидно заострен,  мъжкият – 2х по-малък и задния му край е вентрално завит. Яйцата се излюпват в червата на опаразитения човек, поради което нормално във фекалиите няма яйца.

Биологичен цикъл

Възрастните форми паразитират в лумена на тънкото черво.
Този паразит има уникален жизнен цикъл – смяна на паразитно със свободно живеещо поколение. Има три възможности на развитие:

 • Индиректен (непряк) цикъл. Опаразитеният човек чрез фекалиите си отделя ларви в околната среда. При благоприятни условия те се диференцират полово в свободно живеещи мъжки и женски паразити. След копулация женската снася яйца, от които се излюпват свободно живеещи ларви. След няколко поколения или при влошаване на условията за живот, ларвите претърпяват метаморфоза и се превръщат в инвазиоспособни такива.
 • Директен (пряк) цикъл. При неблагоприятни условия, попадналите в почвата с фекалиите ларви, директно метаморфозират в инвазиоспособни такива, т.е. тук липсва свободно живеещото поколение.
  Перкутано или перорално инвазиоспособните ларви проникват в човека и  извършват  миграция – сърце -> бял дроб -> носоглътка – > черва. Половата диференциация се извършва в белия дроб. След това женската достига до тънкото черво и снася яйца, от които се излюпват ларви.
 • Вътречревен цикъл (вътречревна автоинвазия). Когато даден човек е силно опаразитен и при забавен чревен пасаж (констипация) ларвите метаморфозират още в лумена и през чревната стена извършват миграцията си.

Епидемиология

 • Антропоноза с природно ендемичен характер
 • Източник е краен гостоприемник – опаразитения човек
 • Здравите хора се инвазират при газене в тиня, при ходене с боси крака, чрез нискостеблени плодове и зеленчуци
 • Механизъм на предаване на заразата – орален по контактен път- директен или индиректен
 • Възприемчивоста е всеобща, но по-често боледуват хора които имат контакт с почва, напр. селскостопански работници
 • Ендемичен характер (толо и влажно + ниска здравна култура) – Тропици и субтропици !!!

Патогенеза

 • В ранната миграционната фаза поради сенсибилизация се наблюдава токсоалергично въздействие – сърбеж, обрив в мястото на инвазията.
 • В чревния стадий – остро алергично възпаление с формиране на ерозии и язви
 • при имуно дефицитни състояния – генерализиране с неблагоприятен изход.

Клиника

 • в ендемичните райони – дълго и асимптомно протичане,
  извън тях – хроничен ход с периоди на ремисия и обостряния
 • Стадии на протичане
  • Инвазионен - локални алергични прояви
  • Миграционен - след 2-3 седмици -  астматиформени пристъпи, фебрилитет и астено-адинамия.
  • Хроничен – полиморфизъм в КК – гадене, повръщане, абдоминална болка, водниста или кърваво-слузна диария, анемия

Диагноза

 • хелминтоовоскопия
 • нативна фекална намазка
 • обогатителни методи – флотация и седиментация
 • имунобиологични
 • културелни

ДД

 • Аскаридоза
 • Анкилостомидоза
 • Хиперсензитивен пневмонит
 • Други чревни паразитози и непаразитни заболявания

Лечение

Mebendazole (Vermox), tab. 100 mg    3х2 табл за 10 дни – трикратно през 20 дни

Профилактика

 

Share this