Токсокароза

Определение

Токсокарозата (Larva migrans visceralis) е хелминтоза, протичаща с рецидивиращ фебрилитет, засягане на вътрешните органи и еозинофилия, резултат на продължителната миграция на ларви, които паразитират у животни (куче, котка, свиня), но в човека не могат да завършат жизненият си цикъл. 

Етиология

 • тип  Nemathelminthes (кръгли червеи)
  • Клас Nematoda
  • род Toxocara
   • T. canis – кучешки аскарис
   • T. mystax – котешки аскарис

Биологичен цикъл

Протича пряко без участие на междинен гостоприемник. С фекалиите на опаразитените животни във външната среда попадат яйцата на паразита и при благоприятни условия за около 14 дни те се превръщат в ларви. Животните се заразяват при поглъщане на инвазиоспособни яйца. След декапсулиране ларвите през чревната стена мигрират в лимфата и от там  по хематогенен път достигат до вътрешните органи. След миграция в белите дробове, някои ларви отново попадат в чревния тракт. Там обаче те не достигат до полова зрялост  и отново минамат през цикъл на миграция, изявяващ се с рецидив на заболяването. В много редки случаи ларвите могат да достигнат до полова зрялост и тогава човека се явява и краен и междинен гостоприемник.

Епидемиология

 • Космополитна геохелминтоза – зооантропоноза с природна ендемичност
 • Източник и краен гостоприемник – опаразитени кучета и котки
 • Механизъм -  перорален (директен или индиректен) – контаминирана храна, месо от резервоарни гостоприемници (тревопасни животни)
 • Възприемчивост – Всеобща!! Рискови контингент са децата и селскостопанските работници
 • Разпространение – у нас на ІІІ място след ехинококозата и трихинелозата

Патогенеза

 •  при преминаване през капилярите те ги разкъсват и това води до малки кръвоизливи и инфаркти в тъканите и органите. Около ларвите се появява възпаление (гранулом). Някои ларви се капсулират и до 7г могат за запазят инвазиоспособносттаси.
 • токсоалергично въздействие – системен васкулит

Клиника

 • Полиморфизъм – от безсимптомно до крайно тежко протичане с Еxitus letalis
 • Клинично – прилича на острата фаза на аскаридозата – рецидивиращ фебрилитет, Белодробен синдром, Хепатомегалия, Еозинофилия

Диагноза

 1. Анамнеза за контакт с куче, котка
 2. Суровоядство
 3. Серологично изследване
 4. Хелминтоовоскопия

ДД

 • Аскаридоза
 • Хиперсензитивен пневмонит
 • Други чревни хелминтози
 • Васкулити

Лечение

Трудно и продължително!

Mebendazole (Vermox), tab. 100 mg, 3х1 табл за 10 дни

Патогенетично – Антихистаминови прапарати, бронхолитици, ГКС по витални индикации

Профилактика

 • По общите принципи
 • Диспансерризация 3г

 

Share this