Трихинелоза

Определение

Трихинелозата е  остро или хронично протичаща хелминтоза, характерицираща се клинично с фебрилитет, оток по лицето, миалгия и еозинофилия.

Етиология

 • тип  Nemathelminthes (кръгли червеи)
 • клас Nematoda
 • Тrichinell spiralis

Има вретеновидно тяло с белезникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Вивипарен вид. В морфологично отношение се различават три форми – чревни, млади и мускулни.

Биологичен цикъл

Целият БЦ протича в един гостоприемник.
Заразяването става, чрез поглъщане на мускулни трихинели при консумация на недобре термично обработено месо. Под влияние на смилателните сокове, ларвите се декапсулират, преминават към тънкото черво и след 1-2 дни достигат полова зрялост. Копулират и към 4-5 ден женската ражда млади ларви. Последните по лимфен и кръвен  път мигрират в скелетните мускули, където се инкапсулират и в това състояние могат да останат дори до 30г. Най-често се засягат – диафрагмата, дъвкателната мускулатура, езика, скелетните мускули.

Епидемиология

 • Зооантропоноза с природна и синантропна огнищност, космополитна – без Австралия
 • Източник – опаразитени диви и домашни животни- домашни и диви прасета най-често. Ако труповете на хора не се заровят и при канибализъм, човека също може да е източник.
 • Механизъм – Пеорален- консумация на недобре термично обработено месо, механични преносители – мухи, бръмбари
 • Възприемчивост – всеобща, но зависи от вида на трихинелите, тяхната вирулентност и патогенност, степентта на термична обработка на месото. Кратност и количество паразити. Имунен статус. Бум през зимата
 • Устойчивост във външната среда – висока

Патогенеза

Водещи патогенетични фактори

 • сенсибилизиране
 • механично въздействие върху чревната стена
 • миграцията по лимфен и кръвен път води до съответни органни поражения

Клиника

Форми на клиничното протичане
 • асимптомно
 • леко
 • средно тежко
 • тежко с усложнения
4 патогномонични признака
 1. фебрилитет- плавно покачване, към 10 ден до 39-40 С
 2. периорбитален оток – лош прогностичен белег е разпространяването на отока извън лицето
 3. мускулни болки – подобни на тежка мускулна треска. Започват от очите и дъвкателните мускули, по късно в цялото тяло
 4. еозинофилия- появява се още по време на ИП и се задържа 5-6м

Усложнения

 • Токсоалергичен миокардит – най-честа причина за летален изход
 • Бронхопневмония
 • Менингоенцефалит

ДД

 • Остър гастро- ентеро- колит
 • Остър гломелулонефрит
 • едем на Квинке
 • дерматомиозит

Лечение

Mebendazole (Vermox), tab. 100 mg, 20 mg/kg 3х дневно, при плавно покачване на дозата за 3 дни – 1 ден 1/3, 2 ден – 2/3, 3 ден – цялата доза

Albendazole (Zentel), tab. 200 mg, 10 mg/kg за 10 дни, 3х дневно в покачващи се дози

симптоматично – НСПВС

 

Share this