Фасциолоза

Определение

Фасциолозата  е природно ендемична зооантропоноза, протичаща с поразяване на черния дроб и жлъчните пътища.

Етиология

 • тип  Plathelminthes (плоски червеи)
  • клас Trematoda (смукалници)
   • Fasciola hepatica

Ендопаразити с листовидна форма. Достигат на големина до 5-6 см. В предната част на тялото имат заострен вендуз, в дъното на който е разположена устата. Вентрално има втори вендуз. Повърхността на тялото им е покрита с шипчета и кукички за прикрепване. ЖЦ е свързан със смяна на гостоприемници и редуване на поколенията. Хермафродитни.

Биологичен цикъл

Яйцата отделени в жлъчните пътища, заедно с жлъчката попадат д тънкото черво и оттам с фекалиите във външната среда. Попаднали във вода те ембрионират за 10-12 дни. Излюпват се подвижни ларви, които активно плуват и търсят междинния си гостоприемник – сладководния охлюв Galba trunculata. В междинния гостоприемник те преминават през фаза на развитие и се получават церкарии, които напускат охлюва. Церкариите се изкачват по тревите, загубват органа си за движение и се превръщат в инвазивната форма на паразита.
При поглъщане на инвазивната форма в червата на крайния гостоприемник се образуват ларви, които мигрират до жлъчните пътища. Там след 3-4м те съзряват полово и започват да отделят яйца.

Епидемиология

 • Източник и краен гостоприемник – тревопасни животни- основно овце, човек
 • Механизъм - фекално- орален- контаминирана храна и вода, Бум – пролет до есен
 • Възприемчивостта е всеобща, но рискови групи са – селскостопански работници , събирачи на билки, туристи
 • Епидемии- Куба, Ю. Америка, Турция, Гърция, Румъния

Клиника

 • ИП 7 дни до 2 месеца
 • ранна фаза –  алергични прояви
 • остра фаза (миграция) – астено-адинамия, септична температура, остра болка в дясното подребрие, симптом на хармониката ( остро и безнено увеличаване на черния дроб с последващо намаление до норма)
 • хронична фаза – диспептичен синдром, болка в епигастриума и дясното подребрие с присъпен х-р (ДД с холелитиаза)

Усложнения

 • гноен холангит
 • абсцес на черния дроб
 • механичен иктер
 • асцит

Диагноза

 • трудна до 3-4 месец, – защото паразитът още не отделя яйца – РПХА
 • Хелминтоовоскопия на фекална проба и на жлъчен сок

ДД

 • Холелетиаза
 • Хепатити
 • Чернодробен амебен абсцес
 • Ехинокогоза

Лечение

Praziquantel (Biltricid), tab. 600 mg, 75 mg/kg за 1х дневно за 5 дни

Профилактика

 • да не се кинсумират ливадни треви
 • да не се пие вода от открити водоеми (преварена само)
 • при регистриране на случай – бързо известие до РИОКОЗ
 • периодична масова дехелминтизация на домашните животни
 • диспансеризация – 1г

 

Share this