Шистозомози

Определение

Шистозомозите  са хронични паразитози, протичащи със засягане предимно на урогениталния и гастроинтестинален тракт, черния дроб и др.

Етиология

 • тип  Plathelminthes (плоски червеи)
  • uлас Trematoda
  • род Schistosoma

Мъжкият има удължено широко тяло с малки израстъци, вентрално има т.нар. гинекофорен канал, в който се разполага дългата и тънка женска по време на копулация. Разделнополови.

Биологичен цикъл

В квъвоносните съдове на крайния гостоприемник половозрелите женски снасят яйца. Последните преминават активно през стената на кръвоносните съдове, достигат по пикочния мехър и червата и чрез фекалиите и урината попадат във външната среда. Част от яйцата мигрират до вътрешните органи, където се развива грануломатозно възпаление.

Когато яйцето попадне във вода при благоприятни условия от него се развива ларва. Ларвата притежава реснички чрез които плува. Междинен гостоприемник са различни видове сладководни охлюви. След около 1 месец се развива церкария, която напуска межденния гостоприемник и плувайки търси крайният си гостоприемник.
При среща с него ларвите актино проникват през кожата. Губят опашките си и по кръвен път достигат до черния дроб. Там те се диференцират полово, съединяват се по двойки и мигрират към съдовете на червата и пикочния мехур, където женската снася яйцата си.

Schistosomosis urogenitalis

 • Трематодоза, който се причинява от S. haematobium
Епидемиология
 • Перкутанна  биохелминтоза антропоноза
 • Ендемични райони – Африка и Ср. Изток
 • Източник – опаразитения човек, а в Африка и маймуни
 • Механизъм – пряк контакт с водоем
 • Възприемчивост – всеобща, но по често при работещи с вода
 • ИП 1 месец
Клиника

Клинични форми – асимптомно, леко, средно тежко и много тежко протичане с усложнения

 • Остър стадий
  • бързопреходен сърбеж и обрив в мястото на инвазията
  • фебрилитет
  • обща слабост
 • Хроничен стадий – след 3-6 месеца
  • терминална хематурия- първи и най-характерен беле
  • полакиурия
  • дизурия
  • при цистоскопия – „пясъчни зърна”- жълтеникави нодули съдържащи яйцата
  • рентгенологично – ленеарни сенки
Усложнения
 • цистит
 • уретрит
 • простатит
 • пиелонефрит
 • хидронефроза, поради стеноза и стриктура
 • уросепсис
 • ОБН
 • Ex. letalis
Диагноза
 • в ранен стадий – клинични и епидемиологични данни
 • нативна микроскопия на урина за яйца
 • ларвоскопия
ДД
 • нефролитиаза
 • уретрити от др. произход
 • заболявания протичащи с хематурия
Лечение

Praziquantel (Biltricid), tab. 600 mg, 40 mg/kg, еднократно

Schistosomosis intestialis

 • Трематодоза, който се причинява от S. manson
 • Половозрелите форми паразитират в мезентериалните вениq където става оплождането и снасянето на яйцата
Клиника
 1. Стадий на инвазия – бързопреходен сърбеж и обрив в мястото на инвазията
 2. Хиперсензитивен стадий – прояви от общ характер – отпадналост, безапетитие, фебрилитет, миалтии, артралгии, уртикария
 3. Остър чревен стадий – след 6-8 сидмици – прилича на коремен тиф – болка, хепатоспленомегалия, лимфаденит, диария, която по-късно става кърваво-слузна
 4. Хроничен стадий – болката изчезва, редуване на запек с диария, хемороиди, чревна полипоза
 5. Необратим стадий (на усложненията) – цироза, белодробна емболия при попадане на яйца в кръвта, белодробно сърце ,
  „египетска спленомегалия” (асцит, портална хипертония и спленомегалия)
Диагноза
 • нативен препарат от фекална проба
ДД
 • Амебиаза
 • Язвен колит
 • Хронични хепатити
 • Цироза на черния дроб

Schistosomosis japonica

 • Японската шизтозомоза се причинява от S. japonicum и пртича със засягане на ГИТ, черния дроб, а понякога и ЦНС. Най тежката.
 • Перкутанна иохелминтоза – зоопоза с природна огнищност. Източник- болни хора и домашни животни (овце, кози, свине, едър рогат добитък, кучета, котки)
 • Най голам риск на оризовите полета- Филипини, Китай, Тайвян
 • Клинично протича като чревната форма, но много по-тежко

 

Share this