Наследствени дефекти в метаболизма – клиника, диагностика, лечение

Published on: 10.03.2012

Виж още във въпрос № 19

Известни са около 1500 ензимопатии. Ензимният дефект води до пълен / частичен метаболитен блок и напрупване на метаболити, които се разграждат по странични обменни вериги. Липсата на нормалния краен продукт или натрупването на абнормни междинни метаболити стои в основата на диагностицирането на ВГО.

Честата – 1:1 000. Най-често унаследяването им е АР.

Видове ВГО

 • ВГО на Ак-ните – Фенилкентонурия – Масов скринининг
 • Дефекти в урейния ц-л – Хиперамониемия
 • Б. на мембранния белтъчен транспорт – Цистинурия
 • Лизозомни Б – Мукополизахаридози, Муколипидози
 • Б. на Вх обмяна – Галактоземия – Масов скрининг
 • Дефекти в хемоглобина – Таласемия, Хемоглобинопатии – Селективен скрининг
 • Дефекти на с.т. – Сд на Murfan, Osteogeneis imperfecta
 • Дефекти с Белодробни прояви – Муковисцидоза, ?1 – АТ дефицит ( ХОББ)
 • Дефекти с ГИТ прояви – FAP
 • Дефекти с Бъбречни прояви – Цистинурия, Глякозурия, Vit D- резист. рахит, Бъбречна поликистоза
 • Нервно- мускулни З – Мускулни дистрофии, Моторно- сензорни невропатии (Ломска Б- цигани)
 • Наследствени ракови З – Retinoblastoma, MEN, Фамилен рак на Д.черво, Неврофиброматоза
 • Наследствени ендокринни З – Хипофизарен нанизъм, вродена надбъбр. хиперплазия
 • Наследствени имунодефицитни З
 • Дефекти в репарацията на ДНК– Анемия на fanconi (панцитопения)
 • Дефект в коагулационната каскада- Тромбофилия
  • Усложнения
   • Ранни – спонтанни аборти преди 12 г.с. ; IUGR, интраутеринна смърт на плода
   • Късни  – Preeclampsia, мъртвораждания, Abrubtio placentae

Гликогенози

Група ВГО с АР унаследяване, при които са нарушени синтезата или разграждането на гликогена. Гликогена се натрупва в черния дроб и мускулите.

 • най-главния клиничен признак е хипогликемията.
 • често ХМегалия и чернодробна цироза
 • мускулни крампи и прогресираща мускулна слабост
 • изоставане в растежа и пубертетното развитие

Лечение – борба с хипогликемията – по-често хранене – кърмачетата на 2ч

Галактоземия

АР унаследяване – непоносимост към галактоза – най-тежко са засегнати черния дроб и слезката. 70% класическия вариант – мутация в галактозо-1Ф-уридинтрансферазата.

 • няколко дни след раждането – повръщане  и диария след приема на мляко
 • жълтеница
 • спадане на теглото
 • корема е подут поради силно изразената ХСМегалия

по-късно

 • черодробна цироза
 • изоставане в психо – моторното развитие
 • атаксия
 • нарушения в хипотоламо – хипохизарната функция

Диагноза – изследване на ензима в периферната кръв; кожни фибробласти;

Лечение – Соеви млека – безгалактозна диета

Непоносимост към фруктоза

Недостатъчност на чернодробната алдолаза, която превръща фруктозо-1Ф в глицералдехид и дихидроксиацетонфосфат. Това води до абнормно напрупване на фруктозо – 1Ф. Тъй като фруктозата не може да се разгради настъпва дефицит на АТФ. Хепатоцитите се увреждат, набъбват и настъпва осмотичен лизис.

След консумация на захар или плодове:

 • гадене, повръщане, диария
 • сънливост, гълчове, кома
 • Хеморагичен сд
 • Хмегалия с асцит
 • жълтеница
 • изоставане в развитието

Диагноза – тежка хипогликемия, изследване на ензима в периферна кръв

Фенилкетонурия

Най-честатат ВГО на АК; АР унаследяване.

При недостатъчност на ензима става абнормно натрупване на фенилпипуват, фениллактат и фенилацетат и не се образуват продуктите на тирозин. Недостигът на тирозин от една стрна и силно токсичните за ЦНС метаболитни продукти водят до неврологична симптоматика.

Клинично се изяваява още в кърмаческа възраст

 • неспокойствие
 • гадене и повръщане
 • миша миризма на урината
 • неврологична симптоматика
  • повишен МТ с разширени рефрексогенни зони и патологични рефлекси
  • епилептиформени гърчове
 • забавяне на психомоторното развитие – Oligophrenia phenylpyruvica

Диагноза – масов неонатален скрининг; пренатална диагностика

Лечение

 • Забранени са – месо, мляко и млечни продукти, брашно и тестени изделия, ядки, шоколад
 • Умерено – плодове и зеленчуци, масло, ориз, нишесте
 • специални млека бедни на фениланин ; ниско белтъчно брашно
 • Бременните жени с фенилкетонурия подлежат на стриктен метаболитен контрол поради тератогенни ефект на метаболитите.

Дефекти в урейния цикъл

Значение на урейния цикъл – превръщане на токсичния амоняк в урея. Известни са 5 ензимопатии (колкото са ензимите в УЦ), предимно с АР тип на унаследяване.

Проявите започват още в първите 24-48ч след раждането:

 • симптоми на ИКХ (поради мозъчен оток)
 • гадене и повръщане
 • сънливост
 • хипотермия
 • апноични пристъпи
 • гърчове
 • по-късно – тежко умствено изоставане

Диагноза

 • АК анализ на урина и плазма – глутамин, аланин, глицин
 • Амоняк в урина и плазма
 • Ензимно изследване на кожни фибробласти

Лечение

 • ограничаване / спиране приема на Б с храната
 • снижаване образуването на амоняк в червата
  • Левулоза – синтетичен дизахарид, който позволява екскрецията на NH3  като NH4+
  • Антибиотик
 • Детоксикация – въвеждат се съединения, които да свържат АК и така да се екскретират с урината
  • Na- бензоат
  • Аргинин
  • Фенилбутират
 • Хемодиализа при кома
 • Субституираща терапия

Органични ацидурии

Хетерогенна група ВГО, при които поради  наличието на метаболитен блок се натрупват органични киселини (ниско и средно верижни карбоксилни киселини). Повечето са с АР унаследяване. Включват се дефекти в:

 • в обмяната на АК
 • beta –окислението
 • гликолитичната верига
 • цикъла на Кребс
 • дихателните вериги

След светъл период от около 1с след раждането – внезапно начало на „странна болест”

 • отказ от храна
 • повръщане – дехидратация
 • тежка хипогликемия
 • неврологична симптоматика
  • сънливост до  кома
  • мускулна хипотония
  • атаксия
  • гърчове
 • неприятна миризма на урината

Диагноза- Хроматографски методи

Митохондриални Б

Мултисистемен характер. Най-силно се засягат органи с голяма консумация на АТФ – мозък, сърце, бъбрек, скелетни мускули.

Наследствена оптична невропатия
 • млади мъже във възрастта 20-30г
 • внезапна двустранна загуба на зрениено
Миоклонус епилепсия
 • атаксия
 • деменция
 • сензорна глухота
 • митохондриална миопатия с „парцаливи” мускулни влакна
MELAS сд

(Митохондриална миопатия + Енцефалопатия + Лактатна ацидоза и инсултоподобни епизоди)

 • Начало 5-15 г.в.
  • пристъпно инсултоподобно мигренозно главоболие
  • повръщане
  • епилепсия
  • прогресираща деменция
  • „парцаливи” мускулни влакна
  • Лактатна ацидоза

Пероксизомни Б – Сд на Целвегер (Zellweger)

Липсват перосксизоми.

 • Хепато – ренален Сд
 • тежка мускулна хипотония с арефрексия
 • умствена недостатъчност
 • епилепсия

Лизозомни Б – Сфинголипидози

Дефекти в разграждането на сфинголипидите в лизозомите. Най-сериозни са неврологичните увреди, които в повечето случаи могат за завършат със смърт скоро след раждането. Като цяло честотата на сфитголипидозите е ниска.

Б на Gucher – най-честата – натрупват се глюкоцереброзиди

Начало след 6м възраст

 • трудно хранене („невиреене“)
 • слаб плач
 • страбизъм
 • тремор

 

Share this