ДД на фебрилните състояния

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Някои причини за повишена Т, които не са признак на заболяване

 • непосредствено  след раждането  може да е над 37.8 оС – дължи се  на стреса
 • при претотляне на новороденото
 • физическа активност – плач, тичане, скачане до 37 оС

Нормалната телесна Т е  36.4 -36.9 оС измерена аксиларно; под езика и ректално е с 0.5 – 1 оС по-висока. Необходимо условие при аксиларното измерване е кожата да е суха, а термометърът плътно прилепнал за 10мин докато трае измерването. Ректалното измерване трае мин 2мин. По възможност изверването е добре да стане 30мин след хранене и физичиски покой.

В кърмаческа възраст няма значими денонощни колебания в телесната Т.

Към края на 1вата година се регистрират колебания от ~ 0.6оС – най-висока е към 17ч, а най-ниска към 3ч през ноща.

При патологични състояния телесната Т се повишава на 37оС – аксиларно и на 38.7оС – ректарно/орално.

С всеки един градус повишение на телесната Т пулсът се учестява с с 8 – 10 удара/мин.

Класификация на патологиите в телесна температура

 1. Хипертермия – повишена температура при здрави лица при силно топлинно въздействие
 2. Хипотермия – под 36 оС – Хипотиреоидизъм, Б на Адисон, Остра кръвозагуба, интоксикации
 3. Треска – Pyrexia (Febris) – повишена Т при болести процеси
  • с 0.5 – 1 оС по-висока – до 37.8 оС  – суб- фебрилитет
  • до 38.5 оС – лек
  • до 39.5 оС  – умерен
  • до 40.5 оС – значителен
  • до 41.5 оС – висок
  • над 41.5 оС – hyperpyrexia

Типове температурни криви

 1. Febris continua – постоянно трескаво състояние – умерено до висока Т, в продължение на дни, колебания под 1 оС
 2. Febris remittens -  умерено до висока Т, колебания над 1 оС, но винаги над 37 оС
 3. Febris intermittens – внезапно над 39-40 оС, като след няколко часа се афебрилен период, за 1-2 дни (малария)
 4. Febris reccurens – редуване на фебрилни с афебрилни периоди
 5. Febris septica – големи денонощни колебания  (4-5 оС); сутрин нормална или под нормалната Т
 6. Febris undularis – фебрилен период (седмици), постепенно покачване на Т до 39-40 оС -> а/субфебрилен период
 7. Febris inversa – сутрешната Т е по-висока от вечерната (сепсис)
 8. Febris irregularis – без закономерности (грип, бронхопневмония, ревматизам)
 9. Febris ephemerica – краткотрайни покачвания на Т с неясен произход

Патогенеза

ДД

Инфекциозни Заболявания

Системни инфекции

Сепсис

 • тежко общо състояние
 • септична Т
 • спленомегалия
 • кожни хеморагии
 • субиктер
 • ПКК – левкоцитоза с олевяване, левкемоидна реакция, СУЕ е повишена
 • хемокулура –  3х през 1ч – решаваща за диагнозата

Инфекциозна мононуклеоза

 • генерализирано увеличение на ЛВ
 • ангина
 • ХСМегалия
 • кожен обрив
 • ПКК – лимфоцитоза и атипични плазматични клетки

Грип

 • Т се повишана остро и внезапно и се придружава от втрисане
 • миалгия, артралгия,главоболие
 • склонност към епидемично резпространение в студените месеци на годината

Обривни ИБ – скарлатина, варицела

Лаймска болест

 • анамнеза за ухапване от кърлеж – 3-10 дни след ухапването erythema migrans
 • серологични тестове – след 3-4 с позитивиране

Малария

 • характерна темперанурна крива
 • пребиваване в ендемичен район
 • СМегалия
 • анемия + субиктер
 • натривка от периферна кръв

Бруцелоза

 • при консумация на мляко от болни животни
 • изолиране на причинителя от хемокултура

Лептоспироза

 • при кпане в открити водоеми, замърсени с урина на гризачи
 • започва с грипоподобна КК, после –жълтеница, хеморагичен сд, генерализирано увеличение на ЛВ
 • серологични изследвания

СПИН

 • започва с грипоподобна КК
 • генерализирано увеличение на ЛВ
 • серопозитивна майка
 • серологични тестове
 • ИДС – опортюнистични инфекции и неоплазии

Q – треска– рядка в ДВ

Туларемия – рядка в ДВ

Вродени инфекции
 • повишената Т не е характерен симптом и често има хипотермия
 • ниско тегло при раждането
 • ХСМегалия
 • жълтеница
 • хеморагична диатеза
 • катаракта, хориоретинит
 • гърчове
 • нарушено съзнание
Инфекции на ДС

Ринит и ринофарингит

 • в кърмаческа и РДВ предимно вирусна етиология
 • протичат с висока Т
 • често фебрилни гърчове
 • клинико – епидемиологични данни

Тонзилит и тонзилофарингит

 • откриване на причинителя в гърлен секрет
 • Катарална – гърлото е огнено червено, тонзилите увелечени, сочни, зачервени
 • Фоликуларна – лифните фоликули са набъбнали
 • Лакунарна – плътни, сивкави, лесно отделящи се налепи – при Инфекциозна мононуклеоза
 • Язвено-некротична – при ИДС – сивкаво-зеленикав налеп, под който се открива язва с кървящо дъно

Круп – синдром – основен симптом е стридора

 • ларинтит – вируси
 • субхордален ларингит – вируси
 • епиглотит – H. influencae
 • малитнен ларинго-трахео-бронхит – вируси + бактериална суперинфекция

Отит

 • често заболяване при малките деца ->  усложнение на ринофарингита
 • основен см е болката в ухота
 • отоскопия

Синуит – при по-големите деца ; ринорея, кашлица и главоболие; Ro gr

Обструктивен бронхит и бронхиолит – вирусна етиология; кашлица, тахипнея, диспнея

Остри пневмонии

 • фебрилетета е задължителен и често и единствен см
 • кашлица и ДН в различна степен
 • физикална находка за инфилтративен процес
 • Ro gr – различни по големина инпилтрани

Хронични пневмонии – Т се повишава по време на обострянията

Абсцес на белия дроб – рядък в ДВ; кашлица с отделяне на гнойни лошо миришещи храчки, типична  Ro gr находка

Плеврит – обикновено  е парапневмоничен; други причини- туберкулоза, СЗСТ, Нео

Туберкулоза – обикновено Т е субфебрилна; Манту

Инфекции на ГИТ

Стоматити – вирусни инфекции на лигавицата на устната кухина;при soor – няма фебрилитет

Ентероколити -диария + гадене, повръщане, безапетитие; микробиологично изследване

Некротизиращ ентероколит – при недоносени; кървава диария и повръщане

Амебиаза – Entamoeba hystolitica – амебна дизентерия – рядка у нас; кървава диария

Остър и хроничен хепатит – най-често е вирусен; клинични, серологични изследвания

Холецистит – рядък в ДВ; коремна болка, жълтеница, гадене, повръщане

Панкреатит – вирусна, токсична, медикаментозна, травматимна етиология; основен см е коремната болка

Инфекции на отделителната с-ма

Уроинфекции

 • в кърмаческа и РДВ се приявяват предимно с общи симптоми и на 1во място с фебрилитет
 • по-големине деца – полакиурия, дизурия, може и без фебрилитет
 • урокултура

Паранефритен абсцес

Инфекции на ССС

Бактериален ендокардит – Staphyloccocus – причинителят достига до сърцето по кръвен път – септичен ендокардит

Миокардит – инфекциозен, автоимунен – > КК, ЕГК, ЕхоКГ

Перикардит – инфекциозен най-често

Инфекции на НС

Невроинфекции – неврологична симптоматика + изследване на ликвор + образни методи

Локализирани инфекции

Лимфаденит

Апендицит

Перитонит

Остеоартрит

Остеомиелит

 • в началото на З при малките деца диагнозата е затруднена
 • обикновено на дълги кости
 • оток, болка и затопляне на кожата над инфекциозното огнища
 • Ro ноходка се позитивира към 7мия ден

Субфреничен абсцес и абсцес в малкия таз – могат да протичат със септична Т; образни методи

Ретрофарингеален абсцес – силно затруднето гълтане; силно зачервена и оточна задна фарингеална стена

Медиастинит

 • обикновено се развива при перфорация на хранопровода
 • висока септична Т
 • дисфагия
 • болка зад стертума
 • кашлиза
 • диспния
 • набъбнали шийни вени
 • КТ

Неинфекциозни З

Имунни и автоимунни

СЗСТ – Ревматична болест; ЮХА; SLE; Склеродермия; Дерматомиозит

 • при системната форма на ЮХА – септична Т + артрит; артралгия; обрив; СМегалия, УПЛВ, левкоцитоза
 • при останалите З фебрелитета не е водещия см

Васкулити

 • Б на Kawasaki – критерии – повишена Т – задължителен см
  • полиморфен обрив по кажата
  • катарален конюнктивит
  • стоматит, малинов език, напукани устни
  • оток и едем по длани и ходила с последващо залющване
 • Б на Shonlein – Henoh (капиляротоксикоза)
  • макулопапулазен обрив с характерна локализация
 • Артериит на Takajasuразлика в пулса на двете ръце)
 • PAN
  • коремна болка
  • АХипотония
  • периферна невропатия
  • хематурия
  • ретинопатия
  • отслабване на теглото

Серумна болест – 7-10 дни след внасяне на антигена – уртикариален обрив

ХУК и Б на Crohn

 • коремна болка + диария – често кървава ; отслабване на теглото
 • други – кожни обриви; артралгии / артрити; конюнктивит
 • ректуманоскопия + хистологично изследване + имунология
Злокачествени З

Левкемия -остра – често започва като „неясно температурно състояние” ; по-късно симптомите от панцитопенията

Лимфомифебрилитет + УПЛВ

Тумор на Юинг – фебррилитет + отпадналост; локални с-ми- болка и оток -> ДД с Остеомиелит

Невробластом с метастази

Ендокринни З

Вродена надбъбречна хиперплазия – преждевременен пубертет

Тиреотоксикоза – субфебрилитет

Адисонова Б – повръщане, диария, коремна болка, редукция на теглото

Хеморагия в надбъбрека – шок

Метаболитни смущения

Жадна треска у новородени – при претопляне

Хранене с хиперосмолларни храни – неспазване пропорциите при приготвяне на адаптираните млека

Хипервитаминоза Д – полиурия с хипертонична дехидратация + фебрилитет -> ДД с уроинфекция

Безвкусен диабет – полиурия с хипертонична дехидратация + фебрилитет

Физични фактори

Топлинен / Слънчев удар

Термични изгаряния

Интоксикация

Аспирин

Атропин

СО2

Петролни деривати

Новфилин, Теофилин

Болести с неясна етиология

Злокачествена хипертермия

 • възниква при анестезия или след това
 • започва с тризмус, последван от вратна ритидност
 • тахипния; тахикардия; аритмия; метоломитна ацидоза; хиперКемия, високо ниво на креатин-фосфокиназа

Саркоидоза

Ектодермална дисплазия

Периодична болест

Фебрилитет с неясен произход
 • Окултна бактериемия -клинично протича като сепсис, но не се открива входна врата на инфекцията; до 2гв с ИДС
 • Начало на ИЗ
 • Отит, уроинфекция при кърмаче
 • Дехидратация
 • Резорбция на хематом
 • Неспецифично фебрилно състояние
 • Постинфекциозен фебрилитет
 • Дентиция!!!

 

Share this