Зависимости

Categories: Психиатрия
Published on: 12.03.2012
 • злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалното функционира
 • зависимост – състояние на психическа и/или физическа зависимост под въздействие на психоактивно вещество. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да се приема веществото, за да се изпитва неговото физическо и/или  психично въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от липсата му в организма. При зависимост задължително има повишен толеранс и абстинентен синдром. Употребата има значителен приоритет в поведението на зависимия.


Алкохолизъм

 • Вредна злоупотреба – хронична употреба, но без зависимост
 • Остра алкохолна интоксикация
 • Психотично разстройство
 • Хроничен алкохолизъм
 • Абститентен синдром провокиран от спиране приема на алкохол с/без делир
 • Амнестичен синдром

Остра алкохолна интоксикация

Обект на токсикологията

 1. Обикновено алкохолно опиване
  – лека, средно тежка и тежка степен

  • повишено на самочувствието и раздразнителност
  • нарушения в координацията
  • помрачаване на съзнанието
  • запазен спомен
 2. Усложнено алкохолно опиване
  • започва като обикновено и еволюира до остра психоза с помрачаване на съзнанието и липса спомен
 3. Патологично алкохолно опиване  – протича БЕЗ нарушения в координацията
  • настъпва при приемане на незначителни количества алкохол
  • започва и завършва внезапно с психоза – силен страх, ужас, отбратително поведение
  • помрачаване на съзнанието
  • липсва спомен

Психотично разстройство

 1. Непосредствено след приемане на алкохол
  • ярки халюцинации
  • налудност за преследване
  • възбуда или ступор
  • страх или екстаз
 2. Остра алкохолна халюциноза
  • по време на абстиненция
  • ясно съзнание
  • слухови халюцинации – коментиращи съдбата на алкохолика, ругаят
 3. Хронична алкохолна халюциноза
  • по- рядка – над 6м
  • страхово – тревожни изживявания
  • слухови халюцинации, които при опиване стават по-ярки
 4. Алкохолен параноид
  • остро, подостро, хронично протичане
  • страхово-тревожни – параноидна психоза с налудност за преследване
  • налудности за изневяра
  • зрителни и Слухови халюцинации, които при опиване стават по ярки

Хроничен алкохолизъм

Съчетание на телесно, поведенческо и когнитивно разстройство, при което употребата на алкохол придобива по-висок приоритет, в сравнение в приоритетите в миналото.

Диагностични критерии по МКБ 10
 • силно желание да се приеме  алкохол и нарушен количествен контрол
 • наличие на абстинентен синдром и прием за да се облекчи абстиненцията
 • повишен толеранс
 • тенденция да се пие по един и същи начин, по едно и също време и прочие
 • прогресивно отпадане на алтернативните удоволствия
 • продължаване употребата независимо от очевидните вредни последици
Епидемиология
 • тенденция към спад на възрастовия праг 
 • пик 35-45 г.в.
 • мъже : жени = 6:1
 • значително увеличаване дела на злоупотребяващите с алкохол
Етиология и патогенеза
 • генетични фактори- повишена активност на алкохол дехидрогеназата в черния дрор – повишена поносимост – по-висок риск от злоупотреба
 • тревожност, емоционална неустойчивост, чувство за малоценност
 • прихични разстройстава – депресия, страхово- тревожно ЛР, Фобии
 • социални фактори – заучено поведение, приятелска среда, свободна продажба
Клинична картина

Неврологични усложнения

 • полиневропатия
  • дистална, симетрична сензорна – парене или парестезии
  • мъчителни крампи в подбедрицата
 • копресионна невропатия на N. radialis
 • вегетативна дистония
  • артериална хипотония
  • хипотермия
  • повишена потливост
  • импотенция
 • Енцефалопатия на Wernicke
  • леталитет 17%.
  • остра невропатия на N.Abdicens – двустранна погледна парализа и нистагъм
  • малкомозъчна атаксия, тремор, дисметрия, дисартрия
  • вегетативна дисрегулация
  • Корсаков синдром – антероградна амнезия + конфабулации
  • независимо от проведеното лечението- когнитивните нарушения рядко се възстановяват
 • Алкохолна миопия  - атрофия и слабост в проксималните мускулни групи на  долните крайници
 • Алкохолна епилепсия

Неспецифични соматични  оплаквания

 • разстройство в съня и апетита
 • емоционална неустойчивост, раздразнителност и повишена готовност за агресия
 • тежест в чернодробната област и пр.

Нарушено социално функциониране

 • конфликти в семейството
 • отсъствие от работа

Абститентен синдром

 • проявява се 8-10г след началото на злоупотребата при спиране или рязко намаляване на приема
 • психотични симптоми
  • тревожно-депресивни оплаквания, раздразнителност
  • непреодолимо желание да се приеме алкохол с ясното съзнание, че това ще помогне
 • соматични оплаквания
  • стягане в сърдечната област, тахикардия, повишаване на артериалното налягане
  • студена пот облива тялото
  • тремор – ръцете, устните и клепачите 
 •  усложнения
  •   епилептични припадъци 
  • алкохолен делир
Лечение
 • психотерапия
 • анксиолотици – Diazepam
 • антидепресанти – Coaxil  
 • витамини – В гр 
 • ноотропни средства – Pyramem
 • сенсибилизатори – Esperal
  – дисулфирам реакция
  • тахикардия и стъгане в сърцето
  • зачервяване на лицето
  • „СТРАХ”


Наркомании

Наркотици

 • Природни- Морфин, Кодеин
 • Полусинтетични- Хероин
 • Синтетични- Лидол, Метадон, Фентанил

Хероиномания

Епидемиология

 • у нас няма статистически данни
 • расте в посл 10г
 • млади хора,  предимно мъже
Предразполагащи фактори
 • инфантилни личности
 • дезадаптивно поведение
 • емоционална неустойчивост
 • много висока роля на семейната среда
Патогенеза

І фаза – повишаване ниво на катехоламините, което води до еуфория и възбуда

ІІ фаза – изчерпване на депата – абстинентен синдром и повишен толеранс, депресия, потиснатост и сънливост

Клинични прояви

Отра интоксикация

 • еуфория
 • потискане на психомоториката и релаксация
 • намаляване на вниманието и паметта
 • тесни точковидни зеници
 • повишаване на диуреза
 • обнубилация до кома (поради хипоксията зениците стават широки)

Хронична интоксикация

 • бледо лице със суха и опъната кожа
 • понижаване на артериалното налягане и пулса
 • потискане на либидо
 • астено-адинамия
 • промяна на личноста
  • резки промени в настроението
  • загуба на интереси
  • напускат работа / училище
  • кражби и др. прояви на асоциално поведение

Абститентен синдром

 • настъпва 6-12ч след последния прием, най-тежък за ХЕРОИН
 • широки зеници
 • прозяване
 • изпотяване
 • гъша кожа
 • ринорея 
 • болки – стави, мискули, корем
 • тахикардия
 • силно желание да се приеме дрогата
Лечение
 • психотерапия
 • социотерапия
 • медикаментозно лечение
  • Агонисти -  постепенно спиране и преминаване на Methadon
  • АнтагонистиNaltrexon – при ново приемане не се получава желания ефект

 

Share this