Деменция

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Обща характеристика

Определение
 • хронично прогресиращо състояниее
 • синдром на глобално нарушение на когниневните функции
 • водещ до изразен личностов упадък и нарушение в социалното функциоране
 • запазено съзнание
Класификация на деменциите
 • по възраст
  • сенилна (над 65г)
  • пресенилна
 • по тип
  • първична (дегенеративна)
  • вторична (сенилна)
 • по етиология
  • инфекциозна – Луес, СПИН
  • ендокринно-метаболитна – хипотиреоидизъм
  • токсична – хронично отравяне с алуминий
  • авитаминоза В6, В12
Социална значимост
 • до 80 г.в. 10%честота, а над 80 г.в. 30%
 • от общия дял на деменциите
  • Болест на Alzheimer – 55%
  • Съдова Деменция – 15%
  • Смесена – 8%


Съдова деменция

Определение

Когнитивен спад в сравнение с изходното ниво при пациенти с мозъчно-съдова болест

Етиология
 • мултиинфарктна енцефалопатия – мозъчната атеросклеро води до исхеми, а тя до вторична  деменция
 • рискови фактори: мъжки пол, възраст над 65г, Артериална хипертония, ЗД
Клиника
 • данни за рискови фактори за МСБ, анамнеза за преживян мозъчен инсулт
 • началото – остро или стъпаловидно (постепенно)
 • псевдоневрастенна картина
  • отслабено активно внимание
  • емоционална лабилност
  • затруднено преминаване от едно занимание с друго
  • хипохондрични мисли и фобии – страх от внезапна смърт
  • мъчително главоболие и пристъпи на световъртеж
 • атеросклеротични промени в характера
  • склонност към бързо изчерпващи се бурни реакции (умиление / гняв)
  • егоизъм
  • дребнавост
  • досадност
  • бъбривост
  • мрачност
  • обитчивост
 • нарушения в интелекта и паметта
  • дълго време автопсихичната ориетация е запазена
  • в началото Критичност към състоянието.
  • нарушение във фиксационната памет- първоначално се компенсира с водене на бележки
  • западане на интелекта – брадипсихия, излишно детайлизиране
  • нарушение в екзекутивните функции – неспособност за взимане на решения и изпълнение на сложни задачи
 • психози
  • остр и- делир + страхова възбуда
  • хронични – депресия + хипохондрия+ налудности
 • огнищна неврологична симптоматика – пирамидни / екстрапирамидни

Pyramem, Sermion, Cavinton


Деменция при Болест на Alzheimer

Определение

Първично дегенеративно заболяване, което се характеризира с деменция, типични патоанатоични  и биохимични промени

Етиология и патогенеза
 • генетична предизпозиция?
  • АРР ген (21 хромозома- типична при Сд на Даун) – АРР е част от мембранен гликопротеин и действа като инхибитор на протеази
  • FAD – рядка фамилна АД форма  – Пресинелин 1 и 2, АроЕ липопротеин
 • вирусна етиология?
 • хронично отравяне с Al?  
 • рискови фактори
  • женски пол
  • фамилна обремененост
  • прекарана ЧМТ
  • синдром на Даун
Патогенеза
 • Амилоидни (сенилни плаки) – нарушенията в метаболизма на АРР води до засилена протеолиза и екстрацелуларно натрупване на бета-амилоид. Образуват се плаки, които водят до аномалии в цитоскелета на неврона – неврофибрилерни дегенерации и невронална смърт (неокортекс, хипокамп и някои подкорови структури)
 • Невротрансмитерен дефицит: Ach, AchE, Ach-ергични неврони
Клиника

Необратимо заболяване с неусетно начало, постепен прогресиращ ход и продължава 10-12г

 • Първи стадии   - продължава средно 1г
  • амнезия за близки събития
  • нарушава се заучаването на нова информация
  • 40% депресия и тревожност
  • склонност към непрекъснато движение и безмислени действия
  • груби поведенчески прояви – напр. ексхибиционизъм
 • Втори стадий –  продължава средно 5-6 г

  • деменция – значителен когнитивен упадък
  • нарушава се и дългосрочната памет
  • афазия, апраксия, агнозия
  • болния става все по-неспособен да се грижи да себе си
 • Трети стадий –  продължава средно 1- 4 г

  • болния е неспособен да се грижи да себе си
  • тежък маразъм
  • ЯМР- хиподензни зони корово и подкорово

Забавяне на прогресията с Nivalin

 

Share this