Детска психиатрия

Categories: Психиатрия
Published on: 12.03.2012


Психиатрични проблеми в детска възраст

Вътреутробен период
 • генетични фактори
 • малформации
 • умствено изоставане
Кърмаческа възраст (0 – 1г)
 • първи емоции
  • усмивка – 3м
  • сядане – 6м
  • прохождане и първи думи – до края на 1г
 • различаване на майката – 6м , а на 9м и останаличе членоме на семийството. Реагира с плач когато е само и при вида на непознати лица
 • изгражда се тлнар. „първично доверие”- на фона на доверието към майката по-късно се изгражда доверието към другите хора
 • радост – смях, възклицания, гукане, двигателна активност,  неудоволствие- плач
 • ако майката проявява грубост, отсъства и пр. фрустрация – първо плаче, после се примирява – безразличие и отказ от храна
Ранна детска възраст (1 – 3г)  период на „ината”
 • сепарационен страх
 • до 3г – говорят за себе си в 2-ро или 3-то лице, граматически съгласувано
Предучилищна възраст (1 – 3г)    период на „Какво? и Защо?”
 • овладяват нагона си – либидо и агресия, защитни механизми за овладяване на импулсите
 • идинтификация с родителя от същия пол – осъзнава се разликата между половете
 • нови чувства „вина”, „срам”
 • богата фантазия
 • първи социални връзки                                                    
Ранна училищна възраст (6 – 12г)
 • латентен период – затихват нагоните
 • стрес при отделяне от родителите
Пубертетна възраст -   тройна криза
 1. Криза на сексуалността – първи сексуални пориви и хетеросексеално ориентиране. Сексуалните пориви настъпват рано и са смущаващи, ако станат неконтрулируеми и хомосексуални
 2. Криза на авторитета – т.е. че не може да се налагат, стремеж към автономност. Предпочитат да се срещат с връсниците си и да не засвидетелстват предишната обич към родителите
 3. Криза на идентитета на АЗ-а - смяна на ценностите, реакции на протест.


Генерализирани разстройства в развитието (ГРР)

(Детски аутизъм тип Kanner, ГРР тип Asperger,  Дезинтегративно разстройство, Синдром на  Rett)

 • Генитични фактори (Сд Мартин-Бел, Фенилкетонурия), Пре- и Перинатални увреждания
 • Ранни белези за ГРР
  • бебето не протяга ръчички, когато ще го гушкат
  • на 3м не се усмихва при вида на майка си, не гука, не следи с поглед
  • след 8м не плаче когато е само
  • трудно суче – дискоординация между сукане и гълтане
  • интензивен страх от обикновени предмети – прахусмокачка, пералня …
 • В детска възраст
  • отбягва социален контакт – „изолиране”, „недочуване”
  • бедна мимика и жестове, отбягва очен контакт
  • говори за себе си във ІІ-ро или ІІІ-то лице
  • ритуално задаване на въпроси, персевенации, особена интонация, сила, ритъм (говор)
  • стремеж към еднообразие – по един и същи начин и ред,  бурна реакция при промяна


Специфични разстройства в развитието

(Разстройство в развитието на Речта, Училищните умения  и  Двигателната координация)

 • 10-15 % в Началното училище
 • Изолирани или съчетани +/- Хиперкинетично разстройство и дефицит на вниманието
 • трудно се коригират, но е възможно- колкото по-рано се развият, толкова вероятността е по-малка
Диагноза
 •   значимо изоставане в съответната област
 • Нормално интелектуално развитие
 • изключване на друга причина – ГРР, Елективен мутизъм, Умствено изоставане
 • Коморбидност – повечето + Хиперкинетично Р и дефицит на вниманието
Dyslalia
 • по късна поява или непълно развитие на рецептивна (приемане) и  експресивна реч (говор)
 • може да е засегната само артикулацията на отделни звици (логопед)
 Разстройство в Училищните умения
 • Dyslexia (четене)
 • Dysgraphia (писане)
 • Dyscalculia (смятане)
 • ДД с умствено изоставане
Разстройство в двигателната координация
 • Dyspraxia – не може да си върже обувките, твомавост


Разстройства в поведението

(Хиперкинетично ,  Поведенческо  и  Опозиционно разстройство)

Хиперкинетично разстройство

(свръхактивност  +   повишена отвлекаемост на вниманието   +   импулсивност)

 • преобладават при момчета в ранна училищна възраст
 • Мултифакторна генеза!
  • Генетични, интра- и перинатални факторири (токсикоза на бременността)
  • „Минимална мозъчна дисфункция”
Клинична картина

Забелязва се преди 7 г.в.

 • Двигателно неспокойствие
  • непрекъснато „шава” , „върти се”
  • нарушава дисциплината в клас -  говори, вдига много шум
 • Неустойчиво внимание
  • „като че ли не чува”- трябва да се повтяря по 100х
  • трудно усвоява по-сложни задачи
 • Импулсивност – отговаря първи, говори без да мисли, не чака реда си
 • Други
  • бюрото и стаята са разхвърляни, тетрадките на „баница”
  • нисък успех в училище
  • не го обичат връсниците
  • опастност от малтретиране в опит за „озаптяване”
  • риск от попадане в „лоша среда”
Поведение
 • ТЪРПЕНИЕ!
 • хиперактивността може да се канализира със спорт
 • в детската стая да няма предмети които да отвличат вниманието
 • да се дават заповеди.
Поведенческо разстройство

(диссоциално поведение – агресия + непослушание + протест)

Мултифакторна генеза!

 • най голяма роля имат социалните фактори
  • хаотични и дезорганизирани семейства
  • нисък социален статус
  • деца от домове за сираци

Клинична картина: ТРАЙНИ!!!

 • нарушаване на правата на другите: АГРЕСИЯ, ГРУБОСТ, ЖЕСТОКОСТ (хора и животни)
 • не зачитат родители/ учители
 • Вандализъм, грабежи, подпалване – прави им удоволствие
 • лъжат
 • бягат от училище -риск от попадане в „лоша среда”

Поведение

 • Фамилна психотерапия – обикновено тези деца се противопоставят
 • не е желателно попадане в ТВУ
Опозиционно рязстройство

Разстройства при формирането на авторитетите, когато независимо от съдържанието на родителските нареждания следва гневен отказ и обиди – НЕГАТИВИЗЪМ.


Емоционални разстройства

(Тевожни и Депресивни състояния)

 • подчертана възрастова специфичност
 • различно протичане в сравнение с възрастните и по-благоприятна прогноза
Тревожни разстройства
 • нормални признази на тревога
  • на 8м – при отделяне на майката
  • на 3г- от непознати хора
 • Сепарационно разстройство –  до 5г – свръхгревога до паника при отделяне на майката
  • протест и агресия при отказ
  • страх, че майката може да излезе и да не се върне
  • страх, че ако отиде на училищеще, майката може да я няма
  • не желае да си легне без майка си
  • + гадене, повръщане, болка в корема
 • Фобийно- тревожни разстройства – както при възрастни
 • Разстройство свързано с появата на второ дете в семейството
  • ревността е неизбежна
  • агресия към съперника
  • отказ от храна
  • гневно настроение
Депресивни разстройства
 • дисфория (гневно настроение)
 • соматични оплаквания
 • раздразнителност
 • понижена самооценка и песимисъм
 • NB!! суицидни мисли
  – риск при

  • малтретирани деца
  • лоша социална сред
  • фамилна обремененост
  • неблагоприятни житейски събития


Психиатрична оценка на дете

 • със съгласие и в присъствието на родителите (настойници)
 • при деца под 7г задължително в присъствие на родители, а в юношеска възраст + индивидуално интервю.
 • Деца- играчки, листа, моливи, книжки
Съдържание на интервю
 • Естество, Тежест, Честота и пр на заявения проблем. Провокиращи/редуциращи ф-ри
 • Семейна история
  • планиране на бременността ?, бременност, раждане
  • качество и непрекъснатост на контакта с майкат до 3-4г.в.
  • стресови ситуации
  •  способност за заместване на гърдата с биберон
  • привързване към „плюшени мечета”
 • Срокове на развитие на двигателни умения
  • обща моторика
  • координация
  • фина моторика – изрязване по права линия, оцветяване в контур
  • прохождане
  • двигателни умения (колело) и игри
  • умения за самообслужване (хранене, обличане, закопчаване, връзване на обувки)
 • Срокове на развитие на езикови умения
  • рецептивна и експресивна реч
  • заекване – преди 3г
  • говорене за себе си в ІІІ-то лице след 3г.в.
 • Срокове на предучилищни умения
  • трите имена и пола – след 3 г
  • говорене за себе си в ІІІ-то лице след 3 г
  • пространствени – мозайка, думи като „между”
  • рисуване на човешка фигира  на 5 г
  • броене до 10 на 4-5 г
  • дата на раждане – след 6-7 г        
 • Срокове на училищни умения 

  • поставяне под клас – 7 г
  • четене и разбиране на прочетеното
  • цветовете -  5г
  • правопис и краснопис, постоянство на почерка
  • рисуване на човек – 5г
  • смятане
 • Ниво ва двигателна активност
  • приказливост
  • импулсивност
  • понасяне на отказ и контрол на желанията
  • търпение и способност за подреждане
 • Семейни отношения
  • до 4г е нормално да не иска до стои само
  • прекалената тревожност или безразличие говори за патология
   • в училищна възраст да може да се отдели от мама, в ЮВ- разграничаване от родителите
   • взаимодействие с родителите – положително, ниво на враждебност,  правила да възпитание, поощрения и наказания.
 • Отношения с връсниците
  • след 2г проява на интерес  е нормално да не иска до стои само
  • след 4-6г- момчешки и момичешки групи
  • в ЮВ- групиране, отношения към другия пол
 • Игрови умения
  • тип „плюшено мече”-  2- 4г
  • нетипични – клечки, жици, кухненски прибори
  • агресивен или сексуален елемент в играта

 

Share this