Спешна медицинска помощ – задачи и организация

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Определение

Спешно състояние  е всяко остро или внезапно възникнало състояние на нарушение на виталните функции на организма, свързано с нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло, водещо непосредствено до смърт или трайно и тежко увреждане. Този тип състояния изискват незабавна намеса  на подготвени за целта  лица, които да осигурят поддържането на виталните функции на организма до поставянето на окончателната диагноза от медицински специалист/и и започването от прилагане на реанимационни мероприятия  или на интензивни грижи.

Неотложно състояние е всяко възникнало болестно състояние или обострено хронично заболяване, което е довело до дискомфорт на лицето и е предпоставка за търсене на медицинска помощ и носи риск от евентуално нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло. Неотложното състояние изисква бърза намеса от страна на медицински специалист за изясняване и диагностициране на това състояние и предприемане на мерки за овладяване на придружаващите го симптоми и синдроми (болка, гадене, повръщане и други) и последващо предприемане на лечебни мероприятия


Обект

Наредба № 25 (1999)

 • всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 • болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на ЦСМП;
 • лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 • жени със започващо раждане или аборт;
 • деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 • болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.


Функции

Предотвратяване на:

 • смърт;
 • тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;
 • усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.


Основни дейности

 • квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;
 • необходими обем от спешни диагностични изследвания според възможностите и наличната апаратура;
 • клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;
 • лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
 • спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи
 • координацията и дейността по транспорта на донори и органи;
 • приемане, регистриране, обработка и предаване на информация на постъпилите повиквания за помощ
 • специализиран транспорт за:
  • пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
  • кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
  • спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;
  • републикански и районни консултанти;
  • превозване на трупове, подлежащи на съдебномедицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места;
 • Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;


Организация

 • МЗ 
 • Отдел „Спешна помощ”
 • Център за Спешна медицинска помощ – лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализаци
Структура                                                                 
 • Директор                                                              
 • Административно- стопански сектор
 • Районна координационна централа
 • Спешно отделение
 • Спешен сектор
Принципи на организация
 • Държавен характер;
 • Спешност;
 • Достъпност;
 • Регионално разпределение (по общини);
 • Хоризонтална структура на взаимодействие;
 • Единно ръководство – МЗ;
 • Непрекъснатост на грижите;
 • Непрекъснат режим на работа;
 • Екипност;
 • Безотказност.
Принципи на екипността
 • наличие на лекар специалист – разделят се на лекарски и долекарски екипи;
 • месторабота – в подвижно звено (линейка) или в районен координационен център (централата), сектор или отделение за спешна помощ;
 • по функции – за медицинска помощ или транспорт;
 • по специализираност – реанимационен, за спешни кардиологични състояния, общопрофилен и т.н.


Основни състояния, изискващи спешна медицинска помощ

 • Сърдечно-съдов колапс и внезапна смърт
 • Шок
 • Остър белодробен оток
 • Инсулт
 • Повишено вътречерепно налягане
 • Травми на главата
 • Епилептичен статус
 • Диабетна кетоацидоза
 • Хиперосмоларна некетоацидотична кома
 • Хипогликемия
 • Спешни онкологични заболявания
 • Спешни паранеопластични синдроми
 • Предозиране с медикаменти и упойващи вещества
 • Давене и удавяне
 • Анафилаксия
 • Ухапвания, отравяния от влечуги, ужилвания и опаразитяване с екзопаразити
 • Хипотермия
 • Травми – с разкъсвания на меки тъкани и рани, счупвания на кости, множествени травми и т.н.
 • Изгаряния

 

Share this