Травма. Травмена болест. Травматизъм. Общи принципи на лечението

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012


Определение

Под травматична болест (ТБ) се разбира развитието на местни и общи болестни прояви въздействието на различни увреждащи агенти – механични, физични, химични, ел. ток, лъчеви и смесени.
Травматизъм е обхващането на група от хора от даден вид травма по време и място. Той бива:

 • Битов
 • Производствен
 • Спортен
 • Траспортен
 • Случаен
 • Военновременен
 • Селскостопански

Самият акт на увреждането се нарича травма. Травма е нарушаване анотомичната или функционалната цялост на оргатизма под въздействие на увреждащите агенти.

Степента на изразеност на местните и общите прояви определя тежеста на травмата. Тя зависи от:

 • характер на увреждащият агент
 • сила и продължителност на въздействието
 • възраст, общо състояние и др. към момента на травмата
 • време изминало от получаване на травмата до окозванено на мед. помощ
 • обем и характер на първичната хирургична обработка


Клинична класификация на травмата

По време на действие на увреждащия агент

 • остра
 • хронична

Вид на травмиращия агент

 • механична
 • физична
 • химична
 • лъчева
 • електротравма
 • смесена

Х-р на увреждане на телесната покривка

 • закрита – без увреждане на кожата, със /без увреда на подлежащите стр-ри
 • открита – рана

Засягане на телестите кухини

 • непроникваща – със / без засягане на подлежащите органи и стр-ри
 • проникваща – със / без засягане на подлежащите органи и стр-ри

Според възникналите усложнения

 • усложнена
 • неусложнена

Според брой на увредите

 • изолирана
 • множествена – увреда на повече от един орган от една и съща атономична област
 • съчетана – увреждания в повече от една анатомична област
 • тежка комбинирана травма – цялото тяло

Закрити механични травми

 • contusio – натъртване
 • distorsio – разтягане
 • ruptura – разкъсване
 • fractura – счупване
 • commotio – сътресение
 • compressio – притискане
 • luxatio – изкълчване
 • conquasstio – размачкване
 • decolman traumaticae – отлепване на кожата с подкожието и мускулно-фасциалния слой
 • травматична токсикоза

Открити травми – рани

 • Excoriatio – одраскване
 • V. contusum – контузна
 • V. laceratum – разкъсна
 • V. scisum – порезна
 • V. cassum – посечна
 • V. conquassatum – от размачкване
 • V. lacero – contusum – разкъсно - контузна
 • V. punctum – прободна
 • V. morsum – ухапване
 • V. sclopetarium – огнестрелна

Термична травма

От висока температура

 • Hyperthermia – топлинен удар
 • Insolatio – слънчев удар
 • Сд на Омбедан – хипертермия при оперирани болни
 • Combustio – изгаряне

От ниска температура

 • Hypothermia – общо охлаждане
 • Congelatio – измръзване

Химични изгаряния

 • Коагулационна некроза
 • Коликвационна некроза

Лъчеви поражения

 • Местни поражения
 • Общи – Лъчева болест

Електротравма

 • Fulminatio – от мълнии
 • Electrocutio – общо увреждане от ел ток
 • Electrocombustio – локално увреждане ел ток


Патофизиология на механичната травма

Местни симптоми

 • оток около травмата
 • повишена локална температура при възпаление

Общи реакции

 • болка
 • кръво- / плазмозагуба
 • интоксикация от тъканния разпад и от жизнената дейност на бактериите
 • активиране на симпатико-адреналната системаа – тахикардия, повишаване на АН, намаляване на диурезата, бледост на кожата и видимите лигавици, потливост, намаление на апетита и тежест в епигастриума, нарушен сън.

 

Share this