Открити травми – рани

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012


Изследване на болен с рана

Физикално изследване
 • Оглед
  • локализация на раната
  • вид на ръбовете, стените, дъното
  • кръвотечение – обилно или не
  • наличие на чужди тела
  • има ли блогоприятни условия на инфектиране
 • Палпация
  • болка около раната
  • чужди тела
  • фрактури
  • активни и пасивни движения
 • Има ли данни за възпаление на раната
  • оток
  • сегреция
   • гной- белезникаво – жълта 
   • гнилостна – тъмен, зловонен
  • болка
  • повишена кожна Т
  • общи прояви – Т, неразположение, главоболие


Долекарска помощ

 • Цели спиране на кръвотечението – клампиране; таппонада; дигитална компесия
 • Имобилизация
 • Стерилна превръзка
 • Аналгетик                                        
 • Борба с асфиксията – кониотомия
Първична хирургична обработка на раните
 • широко избръсване на космите около раната
 • асептична обработка на кожата около раната
 • местна /  обща анестезия
 • отстраняват се всички некротични тъкани, чужди тела, хематоми
 • хемостаза
 • възстановяване на сухожилия, нерви, кръвоносни съдове
 • промиване на раната – Кислородна вода, Braunol
 • Затваряне на раневия дефект
  • първичен шев
   • ранен – обработена, свежа рана, без данни за инфекция
   • първично отсрочен – при рана без признаци на инфекция, но с наличие на отслоени девитализирани тъкани. АБСр и след 3-5 дни раната се зашива.
  • вторичен шев
   • ранен – при гранулираща рана, без данни за инфекция – 1-2с след нараняването
   • късен – прави се при гранулиращи рани, без данни за инфекция. Ръбцовата тъкан се изсича.
 • ТАП, Бяс


V. scisum – порезна рана

Причинява се от остри режещи предмети с малка маса (нож, бръснач, скалпел, стъкло, ламарина).
Оперативната рана е вид порезна рана.

 • линейна форма
 • гладки ръбове и стени
 • обилно кърви
 • възможно е оформянето на кожно- подкожно ламбо при тагенциално действие
 • зарастват първично в повечето случаи


V. contusum – контузна рана

Причинява се от удар с ТТП.

 • Има три зони
  • дъно на раната
  • зона на ръбзцова некроза
  • зона на локалния ступор – спазъм на съдовете и тромбози в тях, нарушена е локалната инервация.
 • неправилна форма
 • неравни ръбове – бледо синкави (ръбцова некроза), нечувствителни при палпация
 • в дъното се виждат неразкъсани мускулни мостчета
 • по-слабо кърви
 • около раната кръвонасядания – екхимозии или суфузии
 • лесно се инфектира


V. laceratum – разкъсна рана

Получава се при тангенциално действие

 • неравни ръбове
 • ръбцови некрози
 • за разлика от контузната рана кървенето е по-обилно, а некрозите по-малко


V. lacero – contusum – разкъсно - контузна рана

Причинява се удар с ТТП с голяма маса и леко тангенциално действие.

 • неправилна форма
 • неравни ръбове – бледо синкави (ръбцова некроза), нечувствителни при палпация
 • по-слабо кърви
 • около раната кръвонасядания – екхимозии или суфузии
 • обширна зона на локален ступор
 • лесно се инфектира
 • слабо боли
 • Scalp- откъсване на кожата на главата с косата


V. coquassatum – рана от размачкване

Разновидност на разкъсно-контузната – по тежка форма. При нея има не само разкъсване и контузия на кожата и подкожието, но и на подлежащите анатомични стр-ри – мускули, сухожилия, нерви, магистрални съдове, кости.
Най-често по долните крайници.

 • болката е значителна
 • кърви необилно
 • дъното на раната – „кървава пихтия”
 • обширна зона на локален ступор
 • лесно се инфектира


V. punctum – прободна рана

Причинява се от тънък, остър и заоблен предмет – игла, пирон, шило…
Ако диаметъра е голям – копие, кол – раната има смесен х-р – прободно-разкъсно-котузна.

 • прилича на порезната
 • гръдки ръбове
 • формата е отпечатък на напречното сечение на острия предмет


V. caesum – посечна рана

Причинява се от режещ предмет с голяма маса.

 • правилна форма
 • обширна зона с ръбцови некрози
 • слабо кърви
 • лесно се инфектира


V. sclopetarium – огнестрелна

 • пробивни
  • входно отвърстие с ръбове навътре
  • раневи канал – некротични материи + съсереци
  • изходно отвърстие – разкъсно контузно по х-р с ръбове обърнати навън
 • слепи – без изходно отвърстие
 • тангенциални


V. morsum ex insectibus – рана от ухапване от насекомо

 • пунктиформена
 • зачервяване
 • оток
 • болка


V. morsum ex serpentubus – рана от ухапване от змия

 • две точковидни кръвонасядания с червено-виолетов цвят
 • оток
 • главоболие
 • повръщане
 • учестен и лесно потискащ се пулс
 • по-късно – парализа на ДЦ и ССЦ


V. morsum ex animalibus – рана от ухапване от животно

 • разкъсно – контузна по х-р


Типове зарастване на раните

 • Sanatio per primam intentionem
  • само при рани с гладки ръбове, близо един до друг
  • неинфектирани рани
  • без ръбцови некрози
  • при оперативните рани, хирургично обработени и зашити
 • Sanatio per  secundam intentionem
  • с гранулиране
  • при обширни рани, инфектирани, с некротични тъкани
 • Sanatio sub crustam
  • при повърхностни рани

 

Share this