Шок – дефиниция, класификация, патогенеза, клиника, лечение

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012

Определение

Остро настъпващ патологичен процес, за който е характерна генерализирана неадекватност на тъканната перфузия. Клинично се проявява с:

 • Хипотензия
 • Тахикардия
 • Бледи и студени крайници
 • Изпотяване
 • Цианоза
 • Олиго-анурия
 • Със /без загуба на съзнанието

Видове шок

Хиповолемичен шок – недостиг циркулиращ вътресъдов обем
 • Остра кръвозагуба – Хеморагичен шок
 • Остра загуба на плазма – Плазмореен шок – Термичен шок
 • Остра загуба на вода – дехидратация – треска, полиурия
 • Механична травма – травматичен шок
Кардиогенен шок
 • остро развиваща се помпена недостатъчност на сърцето, която води до силно намаление на МОС и хипоперфузия на важни за живота органи – мозък, сърце, бели дробове, бъбреци.
 • ОМИ
 • Краен стадии на кардиомиопатии
 • Краен стадий на ЗСН
 • РПН
 • БНЕ
 • Тампонада на перикарда
 • Остра МИ
 • Остра АИ или АС
 • Тежък блонхоспъзъм
 • Задавяне, удавяне

Патогенеза:

 

Дистрибутивен хипердинамичен) шок
 • резултат на повишена капилярна пропускливост
 • Септичен шок
 • Перитонит
 • Анафилактичен шок
  • масивно производството на хистамин
  • системна вазодилатация – артериална хипотония
 • Хемотрансфузионен шок
 • Спинален шок – травма на гръбначния мозък– загуба на инервация
 • Токсичен шок
  • небактериални токсини(лекарствени препарати, наркотични средства, бои, химикали и др.)
  • затормозява се най-често киселинно-основния баланс
  • може да доведе до коагулопатия, респираторна депресия и др.
 • Ендокринен шок
  • хипотироидизъм – хипометаболитна криза, екстремна брадикардия
  • хипертироидизъм
  • остра адренална недостатъчност

Фази на шока

Първа фаза – предшокова

Хипоперфузията води до хипоксия. Натрупват се лактат и пируват-  метболитна ацидоза.
Параметрите на хемодинамиката са във физиологични граници.

Втора фаза – компенсаторна

Започва като реакция към стрес. Действието на физиологичните механизми не е изчерпано, увреждането на клетките и тъканите е съвсем леко, тя е обратима и без трайни последствия.

Пациентът започва да хипервентилира (учестява ритъма на дишане), за да изхвърли CO2, който  е разтворен в серума под формата на въглеродна киселина. Барорецепторите реагират на  намаляването на АН и от надбъбречната жлеза се секретира адреналин и норадреналин.  Адреналинът ускорява пулса и минимално тонуса (вазоконстрикция) на гладките артериални мускули, норадреналинът предимно се отразява на вазоконстрикцията. В комбинация се получава повишаване на налягането. Системата на РААС се активира и се в резултат се отделя  АДХ (вазопресин), който концентрира урината. Тези хормони предизвикват системни шунтове от органи с по-нисък приоритет (кожата, мускулите и стомашно-чревния тракт) към мозъка, сърцето и белия дроб. Хипоксемията в обезкървените органи може да доведе у пациенти в съзнание до остри болки.

Трета фаза – декомпенсаторна

Изчерпват се компенсаторните механизми – развива се характерната клинична картина. Задълбочават се уврежданията на клетъчно и тъканно ниво, разгръщат се реакции на различни клетъчни и медиаторни системи. С продължаване на анаеробния метаболизъм се увеличава метаболитната ацидоза, още повече се отпускат гладките артериални мускули и прекапилярни сфинктери, настъвна екстарвазация. Увеличава се вискозитетът на кръвта, увеличава се хидростатичното налягане. Попускливите капиляри могат да абсорбират патогенни бактерии от СЧТ, които да комплицират шока и да добавят елементи на сепсис на иначе асептичен шок.

Четвърта фаза – терминална

Настъпват необратими тежки тъканни увреждания с  полиорганна недостатъчност. Най-опасните последици са аноксията е енцефалопатия. Ако индивидът оцелее, ще живее вегетативно.

Разпознаването и адекватната реакция във най-ранен момент от развитието на шоковото състояние е най-същественото условие за оцеляване на пациента и излизане от шоковото състояние без постоянни последици. Компенсаторните механизми са общи, независимо от причината, довела до нейното тежко увреждане

КК

Хиповолемичен шок
 • Нервна система
  - притеснение, неспокойствие, превъзбудено поведение вследствие на церебралната хипоксия, отвлечен поглед и отсъствуващ (вакантен) взор, понякога придружен от разширени зеници
 • ССС
  - ниско кръвно налягане, слаб, ускорен, едва доловим пулс
 • ДС
  - Учестено и повърхностно  дишане в отговор на метабилитнатааболитна (или респираторна) ацидоза
 • Кожа
  - петниста (cutis marmorata), синакава, влажна, лепкава и хладна
 • ГИТ
  - болки в корема  от хипоксемия, жажда и суха уста поради хиповолемията
 • ОДА
  - умора и слабост поради липсата на кислород и АТФ
 • ОС – олиго до анурия
Кардиогенен шок
 • изпъкнали шийни вени
 • РПН – камерни фибрилации , електро-механична дисоциация и др.
Септичен шок
 • висока температура
 • системна вазодилатация и хипотония
 • ДИК синдром
 • увеличен брой на неутрофилите
Неврогенен шок
 •  подобен на хиповолемичния шок с изключение на сухата и топла кожа.
Анафилактичен шок
 • затруднено дишане и приглушена кашлица поради бронхоспазми и едем на фаринкса
 • кожни обриви и уртикария
 • фокален едем, особено на лицето, врата и ръцете
 • слаб и учестен пулс
 • притеснение, паника и превъзбудено състояние поради липса на кислород в мозъка

Терапия

Хиповолемичен шок.

Златното правило – да се спре процеса на загуба на обем и да се възстанови каквото е загубено: кръв, при кръвоизливи, албумин и кристалоиди при изгаряния, кръвна плазма при ДИК, вода и електролити при полиурия и обезводняване. През цялото време кръвното налягане, физиологичните показатели и лабораторната картина на пациента се наблюдават и проверяват за навременна намеса.

Кардиогенен шок

Дефибрилация; лекарствени средства за възстановяване на ритъма и кръвното налягане; сърдечна хирургия и други.

Обструктивен шок

Лечението е премахване на препятствието за оросяване на тъканите. При тампонада – перикардиоцентезата за евакуация на тампонадата. При пневмоторакс се вкарва твърда тръба между париеталната и висцералната плевра на белия дроб от афектираната страна. Прилага се вакуум за възстанояване на отрицателното нетно налягане в гръдния кош и реинфлация на белия дроб. При хемоторакс освен за възстановяване на налягането гръдните дренажи се поставят за евакуация на хематомите.

Дистрибутивен шок

Инфузии на албумин и колоиди, периферни вазоконстриктори и др.

Септичен шок

Антибиотици, поддържане на дишането, отделителната функции, при ОБН – хемодиализа.

При анафилаксис

Възстановяване на перфузията на тъканите с адекватен обем течности, адреналин и антихистамини.

Прогноза

Причината за шоковото състоянние определя прогнозата. Шокът еволюира от обратим в необратим. При продължителен кислороден глад започва тъканна некроза и загуба на функция. Навременно оказване на първа помощ, възстановяване на сърдечния ритъм и дишането са животоспасяващи. Всяка минута забавяне от началото на аритмията до администриране на дефибрилацията е загуба на около 10% шанс за оцеляване.

Златното правило за хирургическата намеса е не по-късно от един час от установяване на проблема.

 

Share this