Травми на лицево-челюстната област

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012

Видове травми

Закрити -  Contusiones
 • на меките тъкани
  • Contusio, Ecchimosis, Haematoma
 • на темпоро-мандибуларните стави
  • Luxatio, Subluxatio, Distorsio, Haemarthrosis
 • на костите
  • Fractura completa
  • непълни – фисура, тип „зелено клонче”
Отворени -  Vulnera
 • на меките тъкани
  • Excoriatio – одраскване
  • V. scisum – порезна
  • V. lacero – contusum – разкъсно-контузна
  • V. punctum – прободна
  • V. morsum – от ухапване
  • V. sclopetarium – огнестрелна
  • Mixta
 • на костите – Fractura aperta complicata

Травми със засягане на кости в личево – челюстната област

 • Експулсирани зъби – избити – реимплантиране до 48ч
 • Фрактури на горната челюст
  • видове
   • Парциални
   • Тотални
    • Le Fort I – proc. alveolaris maxillae + palatum durum
    • Le Fort II -  maxilla + носни + слъзни кости
    • Le Fort III – трансорбитална ф-ра – maxilla + os zygomaticum
 • Фрактури на долната челюст
  • ментум, тяло, ъгъл, клон, ставен / мускулен израстък
  • едностранни / двустранни / раздробени
  • при двустранните – езика пада назад (асфиксия). Езика трябва да се изтигли напред и да се фиксира. Транспортирането на пострадалия да стане в странично легнало положение.
  • Лечение – мануална репоцизия + фиксация (обездвижвене)
 • Фрактури на os zygomaticum
  • в местата на свързване с maxilla, os frontale, os temporale
  • Клинично
   • Лицева асиметрия
   • „симптом на очилата”
   • Enophthalmus
   • Diplopia
   • затруднено движение на долната челюст
 • Фрактури на носните кости
  • epistaxis
  • „симптом на очилата”
  • нарушена конфигурация на външния нос

Лечение на раните

При травми в областта на лицето съществува непосредствена опастност за живота поради асфиксия и кръвоизливи.

Видове асфиксия.

 • дислокационна
 • обтурационна
 • клапна
 • стенотична
 • аспирационна
Долекарска помощ
 • Цели спиране на кръвотечението- клампиране, таппонада, дигитална компесия
 • Имобилизация
 • Стерилна превръзка
 • Аналгетик                                         
 • Борба с асфиксията – кониотомия
Първична хирургична обработка на раните
 • широко избръсване на космите около раната
 • асептична обработка на кожата около раната
 • местна / обща анестезия
 • отстраняват се всички некротични тъкани, чужди тела, хематоми
 • хемостаза
 • възстановяване на сухожилия, нерви, кръвоносни съдове
 • промиване на раната – Кислородна вода, Braunol
 • Затваряне на раневия дефект
  • Първичен шев
   • ранен – при обработена, свежа рана, без данни за инфекция
   • първично отсрочен – при рана без признаци на инфекция, но с наличие на отслоени девитализирани тъкани. АБСр и след 3-5 дни раната се зашива.
  • Вторичен шев
   • ранен – при гранулираща рана, без данни за инфекция – 1-2с след нараняването
   • късен – прави се при гранулиращи рани, без данни за инфекция. Ръбцовата тъкан се изсича -  до 1м след нараняването.
 • ТАП, Бяс

 

Share this