Бенигнени заболявания на млечната жлеза

Categories: Хирургия
Tags: No Tags
Published on: 13.03.2012


Аномалии в развитието и растежа

Amasthia

Вродена липса на едната или и на двете гърди

Polythelia, Athelia

Без мамила или с повече от една – наследствени

Mamma accessoria

Едно / двустранна. Най-често е в областта на аксилата. В повечето случаи има само мамила и ареола без жлезен паренхим. Когато обаче е обратното – преканцероза – аберентна МЖ.

A / Hypo / Hyperplasia
 • Едностранни
  • другата МЖ е развита нормално
  • Хипоплазия на гърдата + торакса + гръдни мускули
 • Двустранни
Hyperthrophia =  Macromasthia

Увеличен размер на гърдата

 • норма – до 300 куб.см.
 • хипертрофия – над 400 куб.см
 • макромастия – над 800 куб.см
 • гитантомастия – над 1500 куб.см

Бива

 • у новороденото – топчесто увеличение у двата пола – от майчините хормони
 • Puberitas praecox – 7-10г момичета – Ту на яйчника или надбъбрека
 • Ювенилна – свръхчувствителност към естрогените, независимо от нормалните им плазмени нива – гърдите продължават да нарастват и след пубертета – ДВУСТРАННА РЕДУКЦИОННА МАМОПЛАСТИКА
Gynaecomastia

Едно- или двустранно хипертрофиране на МЖ при мъже поради хормонален дисбаланс (естрогени : андрогени). Най-често поради тестикуларна недостатъчност. Едностранната гинекомостия е резултат на повишена чувствителност на жлезата към естрогени. Други – след психотравма, възпалителни З на мозъка

Диагностичен алгоритъм:

 • анамнеза
 • общ и локален статус – МЖ и тестиси
 • УЗД, Мамография
 • Хормони – Тестостерон, LH, Естрадиол, ЧХГ, STH, TSH, T3, T4, 17-кетостероиди в урина
 • Биохимични маркери за чернодробна ф-я
 • Биопсия

Показания за оперативно лечение

 • Малигнен процес
 • Неповлияване от консерванивното Ле (Тестостерон)
 • Идиопатични форми – козметичен и психически проблем
Ювенилна (доброкачествена) гинекомастия
 • подуване около ареолата, болезнена и чувствителна при допир
 • претърпява обратно развитие.
Сенилна гинекомастия
 • централно разположено, неболезнено увеличение
 • нарастването е постепенно
 • понякога спира за известно време и може да претърпи обратно развитие или нов тласък
 • бива
  • идиопатична
  • симптоматична
   • хипогонадизъм
   • З на тестисите – варикоцеле, орхит, атрофия
   • Тумори -  на надбъбречната кора, хипофиза, бял дроб …
  • псевдогинекомастия – обезитас, хипертрофия на големия гръден мускул


Аномалии в секрецията и лактацията

Lactatio – физиологична секреция

Galactorrhoea
 • секреция с млекоподобен вид У НЕКЪРМЕЩА жена.
 • Хиперпролактинемия – Пролактином, Белодр. рак, Хипернефром, Хипотиреоидизъм
 • Идиопатична – Bromocriptin
Кървенист секрет
 • доброкачествен интрадуктален папилом – НАЙ-ЧЕСТО
 • Диагностична последователност
  • Цитология на секрета – ако има Ту клетки –  операция
  • Дуктография
  • Ексцизионна биопсия


Възпалителни заболявания

Лактационен мастит
 • При млади жени в първите седмици на лактацията – 80% Стафилококов. Входна врата са рагади на зърното
 • Основни предраспологащи фактори са застоя на кърмата и травмиране на зърното при сукане
Клиника
 • Започва с фибрилно – интоксикационен сд
 • Болка и инфилтрат в гърдата
 • Гърдата е уголемена, деформирана и зачервена
Усложнения
 • Гангренозен мастит – при вмъкване на анаероби
 • Сепсис
 • При обширни некрози – масивно разрастване на цикатриксиална тъкан, която с времето води до ретракция на надлежащата кожа (ДД с малигнен процес)
 • Хроничен мастит
 • Галактоцеле – кисти съдържащи гъсто мляко
Диагноза
 • анамнеза
 • типична клиника
 • УЗД
 • Микробиология
Лечение
 • Консервативно – Bromocriptin, АБСр, Изцеждане
 • Оперативно – при прогресия, независимо от провежданото Ле
Възпалителни З у нелактираща МЖ – Хроничен  мастит
 • Перидуктален мастит – рецидивиращ субареоларен абсцес – лечението е предимно хирургично, но и след това рецидивира
 • Дуктална ектазия – ДД с Са на МЖ
  • развива се при многораждали около менопаузата
  • периареоларна формация, често с ретракция на кожата
  • патологична гъста секреция
  • ЕКСЦИЗИЯ
 • Мастна некроза – Липогранулом – поради хронична травма
 • Грануломатозен мастит
 • Хроничен мастит в резултат на импланти
 • Хронични специфични мастити – ТБС, гъби


Доброкачествени тумори

Фиброкистична болест (Мамарна дисплация; Masthopathia) – 40%
 • Най-честото З на МЖ при жените – 40 – 50 г, като честотата значително намалява в менопаузата
 • Хорманален дисбаланс – високи нива на естрогените
Патоморфология – 4 вида изменения
 • Кисти
  • макро или микро ; единични или множествени
  • задължително се биопсират под ехографски контрол
  • Операция – индикации
   • при хеморагичен пунктат
   • при папиларни разраствания
   • при рецидивиращи кисти (ТАБ обикновено води до излекуване)
   • при кисти с дългогодишна давност – интракистичен карцином
 • Фиброза – разрастване на с.т.
 • Аденоза – разрастване на жлезите
 • Епителна хиперплазия – пролиферация на епителните клетки на каналчетата на жлезите.
  • Дуктална (екстралобуларна)  хиперплазия – пролифериращите епителни клътки частично или пълно запълват лумена на каналчето
  • Лобуларна (интралобуларна) – преканцероза
  • Типични и Атипични (ДД с неивазивен Са)
Лечение

Оперативно – ПРЕКАНЦЕРОЗА

Интрадуктален папилом
 • Рядък – в същата възраст
 • най-често се развива в дилатирани (интракистичен папилом) субареоларни канали
 • КК – патологична секреция – кървениста
 • Дуктография + Цитология
 • ОПЕРАЦИЯ
Фиброаденом
 • най-честоят доброкачествен ту в младата възраст – 16 -45г
 • смесен мезенхимно – епителен Ту – „Бучка” – добре ограничена и подвижна
 • EКСЦИЗИЯ – не рецидивира, малигнизиране – казуистика
Фалоиден тумор (Cystosarcoma phaloides)
 • подобен на фиброаденома –добре ограничен ту, но БЕЗ КАПСУЛА – едностранни. Най-често се развиват към 40г.в. – т.е. доста по-късно
  • доброкачествени – 90%
  • гранични
  • малигнени – лоша прогноза, но са много редки
 • Овална, неболезнена формация с гладка повърхност
 • Първоначално расте бавно, след това бързо – може да достигне до 30см
 • Не се установяват УПЛВ
 • Ако не е ексцизират тумора до „здраво” – рецидивира – над 20%

 

Share this