Редки тумори на млечна жлеза

Categories: Хирургия
Tags:
Published on: 13.03.2012
 • Б на Paget
 • Инфламаторен Са
 • Окултен рак на млечна жлеза с аксиларни метастази
 • Рак на млечна жлеза при мъже
 • Муцинозен Са
 • Папиларен Са
 • Комедо – Са
 • Анапластичен Са

Б на Paget

История
 • Сър Джемс Пейджет
 • лезия на мамилата и ареолата с характеристиката на „обикновена екзема”
 • според него този тумор първоначално се развива в паренхима на млечна жлеза
Честота
 • Рядък!
 • мъже : жени = 1:1
КК
 • едностранни изменения на ареолата и мамилата – крусти, потологична секреция
 • може болка и сърбеж
 • 90% + дуктален карцином
Диагноза
 • инзиционна биопсия
 ДД
 • дерматит
 • екзама
 • Са
Лечение

РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ + АКСИЛАРНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ
или
ОРГАНОСЪХНАНЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ  + ЛЛ

Инфламаторен Са  (Възпалителен рак, Mastitis  carcinomatosa)

 • Има ниска честота, но е един от най-агресивните.
 • Гърдата е уголемена, болезнена, зачервена и топла + УПЛВ – най-често тези пациенти се подлагат на продължително антибиотично Ле, поради преобладаващите възпалителни признаци, нетипични за НЕО
 • Диагноза – инцизионна биопсия
 • ДД – лактационен маститит, дуктална ектазия + възпаление, идиопатичен мастит
 • Лечение – комплексно – химиотерепия + тотална мастектомия + ЛЛ

Окултен рак на млечна жлеза с аксиларни метастази

 • рак на гърдата, който се представя под формата на изолирата аксиларна лимфаденопатия, без клинично и мамографски доказан Ту в млечна жлеза
 • Диагноза – ексционна биопсия
 • ДД – лимфом, мета от др. Нео, бенигнен процес
 • Лечение – радикална мастектомия

Рак на млечна жлеза при мъже

 • основна преканцероза е гинекомастията
 • палпира се твърда, недобре ограничена туморна формация, най-често разположена централно
 • може – улцерации по кожата и патологична секреция
 • увеличени аксиларни ЛВ

 

Share this