Зависимости

злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалното функционира зависимост – състояние на психическа и/или физическа зависимост под въздействие на психоактивно вещество. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да се приема веществото, за да се изпитва неговото физическо и/или  психично въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от [...]

Отравяния с алкохоли (етанол и метанол)

Отравяне с етилов алкохол СМ значение има само острото алкохолно опиване. Етиловия алкохол е протоплазмена отрова, която разстройва обменните процеси. Токсокинетика резорбция- 60- 90 мин – приет през устата бързо се резорбира. 20% в стомаха, 80% в тънкото черво. разпределение- алкохола се появява в кръвта 5-10 мин след приемането му. [...]

страница 1 от 1