Кръвотечения през втората половина на бременнността. Патология на  плацентата

Аномалии във формата и големината Нормално плацентата след раждане има кръгла форма с диаметър около 15-20cm и тежи 500g. Отклоненията в нормалната дискоидна форма не смущават сериозно протичането на бременността. placenta fenestrata -  участъци съставени само от хорион и амнион placenta biparata / triparata / multilobata – две , три [...]

Извънматочна Бременност

Дефиниция Всяка имплантация на оплодената яйцеклетка извън ендометриума. Честота Като отношение към вътрематочната Бр – 10 : 1000. Най-честа е тубарната, и то ампуларна бременност. Класификация според локализацията Тубарна – 96% фимбриална ампуларна истмична интерстициална Овариална – 3% Абдоминална – 1 – 2% Цервикална – 0.15%   Тубарна бременност Етиология [...]

Сърдечно-съдови и инфекциозни заболявания през време на бременността

Бременност и сърдечни заболявания Най-чести СС Заболявания клапни патология с ревматична етиология – 80% – АС > МС > МИ  > АИ Вродени сърдечни Заболявания ductus Botalli perssistans foramen ovale  perssistans Определяне на функционалния клас по NYHA Клас І – без оплаквания Клас ІІ – опраквания само при наторавания по-големи [...]

Бременност и ендокринни заболявания

Diabetes mellitus До 20 г.с. естрогените и прогестерона водят до хиперплазия на  beta клетките и се повишава ендогенния инсулин и утилизацията на глюкоза. Затова в началото на Бр често се наблюдава повишена скронност към хипогликемия. Ето защо и нуждите от инсулин при бременни диабетички се понижават. Във втората половина на [...]

Късни токсикози на бременността

Обща характеристика Развиват се във втората половина на бременността ( след 20 г.с.) – най-често в последните 6-8 седм от бременността. Най- общо късните токсикози на бременността се делят на 2 основни групи: Есенциални (първични – предизвикани от бременността)  предимно у I-para и у млади жени Суперпонирани (вторични) развиват се [...]

Ранни токсикози на бременността

Дефиниция и общи белези (понятието токсикоза на бременността е с исторически характер – патоанатомично изменения като при интоксикация) Токсикози на бременноста са група синдроми специфични само за периода на бременността. развиват се само по време набременността и изчезват няколко дни след нейното прекъсване тежките форми се развиват от по-леките промените [...]

Преносена бременност. Преносен плод

На термин, т.е. на 280 ден (в 40 г.с.)  раждат едва 5% от бременните. За биологична преносеност говорим, когато раждането след 42 г.с. Новороденото дете се ражда с признаци на преносеност. Биологичната преносеност обикновено е и хронологично преносена. Хронологично преносена бременност т.е. удължено време на вътреутробно развитие. Възможно и раждане [...]

Наблюдение на бременността. Пренатална диагностика. Права и правна защита на бременната и родилката в България

Пренатален скрининг, женска консултация Пренаталните /антенатални/ грижи,  преди раждане, са:  профилактични;  диагностични и терапевтични . Цели на ЖК: да се запази бременността да се запази здравето на майката да се предотвратят усложненията свързани с бремеността и раждането да се осигури здрав и жизнеспособен плод Съвременните антенатални грижи трябва да започнат още [...]

Лекарства и бременност

Статистиките показват, че над 92% от жените употребяват две или повече лекарства през различни периоди на бременността, а също така, че около 2% до 3% от всички вродени малформации имат фармакогенен произход. Влиянието на лекарствата върху бременността зависи от: гестационната възраст на плода кинетиката и механизма на действие на лекарствата [...]

Многоплодна бременност

Причини генетични фактори – родове с близнаци при IVF по-често у M-para Еднояйчни близнаци задължително еднополови, имат еднакво физическо и психическо развитие Има 2 възможности: дву / три и т.н. ядрена яйцеклетка  + 1 сперматозоид бластомерите до 6-8 клетки са тотипонентни. Всяка от тези клетки може да даде началото на [...]

страница 1 от 2»