Хранене при бременност и кърмене

Бременност Повишени потребности от енергия и хранителни вещества 1-3 мес +70-100 ккал/ден 3-6 мес +250 ккал/ден 6-9 месец+500ккал/ден без много мазнини и захар нормално покачване на теглото 10-12.5кг ниско тегло по време на бременност – недоносени, инфекции, спонтанни аборти, анемии прекомерно покачване на теглото -  хипертония, ССЗ, гестационен диабет 17-56 [...]

ДД на повръщанията у кърмачето и в РДВ

Повръщането е симптом, който се среща при редица заболявания. Единичните повръщания не будят тревота, но многократните повръщания довеждат до дехидратация, алкалоза, хипонатриемия, хипокалиемия. Повръщането представлява рефлексен акт, който се индуцира от раздразване центъра на повръщането в продълговатия мозък от импулси, идващи от централни и периферни източници и протича в следните [...]

Жълтеница в периода на новороденото и кърмачето

Определение Симптомът жълтеница представлява жълто оцветяване на кожата, склерите и лигавиците, вследствие отлагане на билирубин в тъканите, което се предизвиква от повишението на серумния билирубин над 30-35 mmol/l. Нормалните стойности на общия билирубин в серума са 3,4-22,0 mmol/l. При повишение на серумния билирубин между 22-35 mmol/l може да се забележи [...]

Инфекции у новороденото

Честота – 2 до 10:1000 Инфекциите при новороденото биват 2 типа: Вродени или т.нар. майчино фетални инфекци, са тези при които заразяването е преди или по време на раждането Придобити инфекциии – сред раждането Имунологичен статус у новороденото Неспецифичен имунитет лизозим комплементът е незрял в качествено и колечествено отношение, невъзможно [...]

Заболявания на ДС в неонаталния период

ХМБ, Аспирационен Сд, Бронхо-пулмонална дисплазия) Основни причини за RDS в периода на новороденото според времето на поява Начало в първите 4ч При недоносени ХМБ Конгенитална пневмония Диафрагмална херния Белодробна хипоплазия ДН поради плеврален излив Доносени МАС (мекониален аспирационен сд) Диафрагмална херния Конгенитална пневмония Транзитолна тахипния Персистиращи високо БСС Пневмоторакс Белодробен [...]

Биологична адаптация в неонаталния период

Доносен плод средно т.т. 3200 – 3400 g и дължина 50 см – зависят от фактори като конституционалните особености на родителите, хранене по време на бременността и др. кожата е бледорозова, гладка, с добър тургор, кожата на главата е покрита с 2-3 см коса, която добре отграничена от челото формите [...]

Вродени заболявания и малформации на плода

Епидемиология и честота Генетичният риск за раждане на дете с малформация е 3 – 5 %, от тях 0.6 % се пада на хромозомните болести. Хромозомните болести са причина за около 50% от спонтанните аборти, а другите 50% се дължат на несъвместими с живота генетични аномалии. Тризомия 21  – 50% [...]

Депресивни състояния на новороденото. Първична реанимация

Типове патологични състояния на новороденото Интраутеринни – малформации, хипоксия, инфекции Интрапартални – родилна травма, хипоксия Постпартални Родилна травма 2% Предразполагащи ф-ри пелвио – краниална диспропорция недоносеност седлищно предлежание едър плод Някои по-чести родилни травми Caput succadaneum – Оток на мекете тъкани на главата. Най-леката ст на родилна травма. Преминава за [...]

Физиология на новороденото. Първи грижи за новороденото

Доносен плод средно т. т. 3200 – 3400 g и дължина 50 см. Зависят от конституционалните особености на родителите, хранене по време на Бр. По-едър плод при майки със ЗД. кожа – бледорозова, гладка, с добър тургор. Кожата на главата е покрита с коса- 2-3 см, добре отграничена от челото. [...]

страница 1 от 1