Хронични пневмопатии

Pneumonia chronica Определение Хроничната пневмония е огнищен неспецифичен бронхо-пулмонален процес с продължителност над 3 месеца, характеризиращ се с необратими изменения в белодробния паренхим (пневмосклероза) и протичащ с периоди на обостряне и ремисия. Всяко обостране се съпровожда от възникване на нови огнища на пневмосклероза, с нарушение на дихателната функция и развитие [...]

Остри пневмонии. Бронхиолити

Бронхиолит инфекциозно възпаление на най-малките по калибър ДП – бронхиолите боледуват най-често деца до 1г възраст в организираните детски колективи – епидемично разпространение в студените месеци на годината почти винаги са налице предразполагащи ф-ри – намалена имунобиол. защита, друго заболяване на Бдробове Етиология 50% – RSV Грипни, парагрипни, Mycoplasma pneumoniae, [...]

страница 1 от 1