Предлежание и пролапс на дребни части и пъпна връв

NB!!! Предлежание – при запазен околопрлоден мехур Пролапс (изпадане) – при пукнат околоплоден мехур и при вагинално изследване пъпна връв или дребни части се палпират деректно в canalis cervicalis или във влагалището. Патология на пъпната връв Аномалии в инсерцията Нормално пъпната връв се прикрепва към централно или екцентрично към плацентата [...]

Атипични и патологични главични предлежания. Напречно и косо предлежание

Атипично раждане при задно – тилно предлежание OISP/OIDA   Дълбоко право задно тилно предлежание Дълбоко – защото главата на плода е спусната в най-ниските отдели на родилния канал Задно- защото водещ пункт е малката фонтанела, която е насочена съм сакрума Причина – Напречно стеснение на изхода на таза. В около [...]

Разстройства на родилната дейност. Средства, повлияващи маточната активност (Функционална дистокия)

Хипотонична маточна дистокия – Inertia uteri Характеристика Количествено отклоненияе в силата, честотата и продължителността на маточните контракции. Според времето на изява различаваме следните видове родилната слабост: първична – когато е налице още в началото вторична – Arest – най-тежката форма на маточна дистокия- след етап на нормална или енергична родова [...]

Преждевременно раждане. Недоносен плод. (Partus praematurus)

Недоносен плод Поради несъответствие между гестационна възраст, маса и зрелост на плода се въвежда следната класифискация: Плод с ниско т.т. независимо от срока на бременността – недоносен; донесен; преносен Ретардиран плод – плод с  т.т по-ниско от съответната гестационна възраст – недоносен, донесен, преносен Praematurus – роден преди 37 гс- [...]

Седалищно предлежание. Механизъм на раждането. Мануална помощ

3.5 % Етиология Hydramnion недоносеност тесен таз предлежаща плацента миома в долен сегвмент на матката структурни аномалии на матката, ограничаващи подвижността на плода – uterus arcuatus / bicоrnus… намален маточен тонус у M-para Диагноза Анамнеза – болка в чернодробната област, поради натиск от главата на плода Оглед – висок стоеж [...]

Биомеханизъм на раждането при тилно предлежание

Видове тилно предлежание вид І-ва позиция ІІ-ра позиция преден Occipito-Iliaca Sinistra Anterior – 60% Occipito-Iliaca Dextra Posterior -32% заден Occipito-Iliaca Sinistra Posterior – 6% Occipito-Iliaca  Dextra Anterior – 1% Диагноза Чрез прийомите на Leopold І – ви – във fundus uteri се палпира седалището ІІ – ри – при І-ва [...]

Причини за настъпване на раждането. Периоди на раждането

Някои дефиниции Раждане – Физиологичен акт, при който под влияние на маточните контракции при активно участие на бременната (коремна преса) става изгонване на родилния обект и плацентата през родилните пътища (костен и мек родилен канал). Аборт – Прекъсване на Бр през период, в който плода е нежизнеспособен, т.е. при отделяне [...]

страница 1 от 1