Хранене на деца и ученици

Основни принципи необходимост от здравословно хранене 1-3г – 1200 ккал/ден 3-7г – 1560-1760 ккал/ден (-100 за момичета) 7-10г – 1750-2000ккал/ден 10-14-като при възрастни белтъчния прием се увеличава с разтежа – 55г/ден за 14г, не само мляко (няма триптофан, аргинин, хистидин) – да има и месо и риба достатъчно мазнини – [...]

Детска психиатрия

Психиатрични проблеми в детска възраст Вътреутробен период генетични фактори малформации умствено изоставане Кърмаческа възраст (0 – 1г) първи емоции усмивка – 3м сядане – 6м прохождане и първи думи – до края на 1г различаване на майката – 6м , а на 9м и останаличе членоме на семийството. Реагира с [...]

Рационално хранене на детето

Храненето и един от най-важните фактори за нормалното физическо (ФР)и нервно-психическо развитие (НПР)на детето. Основни принципи Енергия (Е) Най-голяма част от Е на хранителните веществаа се превръща в топлина. Голяма част се изразходва и за двигагелна активост. Необходимо количество енергия в kcal/24h по възраст и пол се разпределя както следва: [...]

Физическо и Нервно-психическо развитие на детето

Физическо развитие (ФР) ФР включва не само количествените, но и качествените изменения (съзряването). ФР е отражение на влиянието на множестно факори ( биологични, социално-икономическии др). Растежът е аболен процес и е резултат от хипертрофия и хиперплация. Различните видове клетки и тъкани растат неравномерно и съзряват по различно време. Показатели за [...]

Особености на детския организъм. Физиология и патология на отделните възрастови периоди

Период на вътреутробнато развитие Започва от оплождането и приключва с раждането – 280 +/- 14 дни. ембрионален период – до ML ІІІ – период на органогенеза Фетален период – органите нарастват и се дифeринцират функционално. Заболявания, чието начало е преди раждането се наричат вродени. Нормалното развитие на плода може да [...]

страница 1 от 1