Травми на гръбначния мозък и периферните нерви

Честота 50% млади – под 25г – мъже най-чести в шийно – гръден и гръдно – поясен отдел ПТП, спортни травми, падане от високо Патогенеза Механизмът на увредата може да бъде: компресия внезапна силна ротация дорзална хиперекстензия в шийния отдел води до разкъсване на задния надлъжен лигамент и счупване на [...]

Черепно – мозъчна травма

ЧМТ включват всички увреждания на меките тъкани, черепните кости, мозъчните обвивки и главния мозък, причинени от въздействието на различни механични фактори. Честота мъже водеща причена за смърт в млада мъзраст ПТП, битови, промишлени злополуки Класификация Според вида на увреждащия фактор – контузни, прободни, огнестрелни … Според тежеста – лека, ср. [...]

Травми на лицево-челюстната област

Видове травми Закрити -  Contusiones на меките тъкани Contusio, Ecchimosis, Haematoma на темпоро-мандибуларните стави Luxatio, Subluxatio, Distorsio, Haemarthrosis на костите Fractura completa непълни – фисура, тип „зелено клонче” Отворени -  Vulnera на меките тъкани Excoriatio – одраскване V. scisum – порезна V. lacero – contusum – разкъсно-контузна V. punctum – [...]

Открити травми – рани

Изследване на болен с рана Физикално изследване Оглед локализация на раната вид на ръбовете, стените, дъното кръвотечение – обилно или не наличие на чужди тела има ли блогоприятни условия на инфектиране Палпация болка около раната чужди тела фрактури активни и пасивни движения Има ли данни за възпаление на раната оток [...]

Закрити травми, общи положения, първа помощ

Закрити механични травми – класификация contusio – натъртване distorsio – разтягане ruptura – разкъсване fractura – счупване commotio – сътресение compressio – притискане luxatio – изкълчване conquasstio – размачкване decolman traumaticae – отлепване на кожата с подкожието и мускулно-фасциалния слой травматична токсикоза Усложнения Непосредствени – възникващи в момента на травмата [...]

Травма. Травмена болест. Травматизъм. Общи принципи на лечението

Определение Под травматична болест (ТБ) се разбира развитието на местни и общи болестни прояви въздействието на различни увреждащи агенти – механични, физични, химични, ел. ток, лъчеви и смесени. Травматизъм е обхващането на група от хора от даден вид травма по време и място. Той бива: Битов Производствен Спортен Траспортен Случаен [...]

Травми на пикочния мехур и уретрата

Травми на пикочния мехур Открити травми Прободни рани – РЯДКО! Ятрогенни – в Хирургията Цезарово сечение, Хистеректомия Ампутация на ректума ТУР на тумор Литотрипсия Катетеризация Закрити травми Видове Инраперитонеални – води на излив на урина и ОХК Екстраперитонеални -  излива на урина в ретроперитонеалното пространство – ретроперитонеален флегмон Механизъм директен [...]

Травми на бъбреците и уретера

Травми на бъбрека Закрити травми Класификация Изолирана травма на бъбрека Сътресение – разкъсване на мастната капсула + кръвонасядане, без увреждане на фиброзната капсула Контузия – разкъсване на фиброзната капсула и паренхима Руптура – нарушена е херметичността на легенчето и капсулата + ретроперитонеален хематом вътрешна външна – с / без разкъсване [...]

СМЕ при електротравма – от техническо и атмосферно електричество

Увреждания и смърт от техническо електричество (Electrocutio) Фактори, от които зависи увреждащото действие на ел. ток физически параметри на тока  (U= I x R) напрежение (високо или ниско), сила, съпротивление, Постоянен или променлив (по-опасен) съпротивление на тъканите – силата на тока, преминаваща през тялото се определя от напрежението между точките [...]

Самолетна травма

Определение Самолетна травма е  комплексът от увреждания получени при експлоатация на самолета във въздуха или на земята Класификация травма на борда на самолета при аварийна ситуация при сблъсък с препятствие – земна / водна повърхност, самолет, надземни съоръжения неблагоприятни фактори – взривна декомпресия, ускорения, пожар, атмосферно електричество травма при напускане [...]

страница 1 от 2»