Тракторна травма. Увреждания от воден транспорт

Тракторна травма Класификация увреждания от колесен трактор – ДД с Автомобилна травма увреждания от гъсеничен трактор блъскане от двищещ се трактор прегазване изпадане от трактор или от ремарке – малко увреждания, поради ниската скорост. травма в кабината комбинирани травми- удар + прегазване; падане + прегазване Увреждания от колесен трактор трудно [...]

Железопътна травма

ІІ-ро място по брой жертви след автомобилната травма Причини нещастен случай – ходене по релси, качване или скачане в движение катастрофиране с влак самоубийство – рядко убийство – още по рядко. Понякога се среща поставяне на труп с цел инсциниране на нещастен случай или самоубийство. В този случай трудно се [...]

Автомобилна травма

Определение Увреждания по тялото на човека, причинени от външни или вътрешни части на движещ се автомобил или при изпадане от движещо се МПС. Класификация блъскане на човек от движещ се автомобил – 40% прегазване изпадане травма вътре в автомобила – 30% притискане между автомобил и друг предмет комбинирани травми блъскане [...]

Увреждания при падене от високо

Причини НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ, САМОУБИЙСТВО И УБИЙСТВО от прозорец от балкон от покрив на сграда от строително скеле от скала от дърво в шахта Видове падане от високо Пряко- завършва с еднократен удар на тялото върху подлежащата повърхност Последователно (стъпаловидно) – тялото се удря в различни предмени преди да падне Свободно [...]

Увреждания на костите, мозъка и вътрешните органи

Травматични счупвания на костите Определение Получават се при значителни външни механични въздействия и обикновено се придружават с обширни увреждания на меките тъкани Класификация директни и индиректни директни – фрактурата е в мястото на приложената мехнична сила индиректни – фрактурата е далеч от нея – при падане върху рамото – ключицата [...]

Увреждания от твърди тъпи предмети (УТТП). Охлузвания, кръвонасядания, рани

УТТП – обща характеристика и задачи на СМЕ Определение Твърди тъпи предмети са тези, които нямат режещи ръбове и остри върхове: Оръжия – боксове, гумени палки Оръдия на труда – чукове, тесли Случайни – камъни, дървета, метални части От човек /животно – с юмрук, крак, глава, копито При падане / [...]

Обща характеристика и класификация на механичните увреждания (У). Задачи на СМЕ

Определение Механични У се получават, когато действащия предмет и човешкото тяло са в движение един спрямо друг или ако единия е в покой, а другият се движи срещу него. Под „ПРЕДМЕТИ” се разбира всеки предмет, вкл. оръжия и оръдия, с които се причиняват У. Обща характеристика Механичните предмети биват: Оръжия [...]

Родилен травматизъм на майката и плода

(за родилен травматизъм на плода виж раздел ІІ – въпрос № 28) Ruptura uteri 1 : 10 000 до 1 : 30 000 раждания Класификация по време през време на бременността по време на раждането по етиология и патогенеза R. u. spontanea R. u. violenta смесена по локализация ръбцова неръбцова colporexis fundus, [...]

«страница 2 от 2