Сепсис и септикопиемия. Септичен шок

Определение Сепсис е обща гнойна инфекция, при която в кръвообращението навлизат микроорганизми. Може да бъде първична или вторична – усложнение на съществуващо гнойно огнище, например фурункул, карбункул и др. Протича с висока температура, интоксикация, увеличен черен дроб и слезка, левкоцитоза и др. Различават се обща гнойна инфекция без метастази (септицемия) [...]

Шок – дефиниция, класификация, патогенеза, клиника, лечение

Определение Остро настъпващ патологичен процес, за който е характерна генерализирана неадекватност на тъканната перфузия. Клинично се проявява с: Хипотензия Тахикардия Бледи и студени крайници Изпотяване Цианоза Олиго-анурия Със /без загуба на съзнанието Видове шок Хиповолемичен шок – недостиг циркулиращ вътресъдов обем Остра кръвозагуба – Хеморагичен шок Остра загуба на плазма [...]

Шок в акушерството

Спешно състояние – остра циркулаторна недостатъчност водеща до хипоперфузия и хипоксия в тъканите. Етиология и патогенеза Хеморагичен шок в резултат на остра кръвозагуба Кардиогенен шок – ОСН – ОМИ, тежки РПН, емболия, тромбоза Септичен шок Травматичен шок – руптура на матката, тежка родова травма, силни и болезнени контракции, пролонгирано раждане [...]

страница 1 от 1