Травми на бъбреците и уретера

Categories: Урология
Tags:
Published on: 12.03.2012


Травми на бъбрека

Закрити травми

Класификация

Изолирана травма на бъбрека

 1. Сътресение – разкъсване на мастната капсула + кръвонасядане, без увреждане на фиброзната капсула
 2. Контузия – разкъсване на фиброзната капсула и паренхима
 3. Руптура – нарушена е херметичността на легенчето и капсулата + ретроперитонеален хематом
 • вътрешна
 • външна – с / без разкъсване на капсулата на бъбрека
 • тотална
 • смесена
 • размачкване
 • откъсване

Съчетана травма

Особености
 • по-чести при мъже
 • транспортен и битов травматизъм
 • по-често се засяга десния бъбрек, поради по-ниското му разположение.
 • Механизъм
  • при фрактури на ХІто  и  ХІІто ребро – директно нараняване от фрагментите
  • притискане между ХІто  и  ХІІто ребро и гръбначния стълб – най-често при патологично променени бъбреци
  • ятрогенно – нараряване на легенчето при  уретеропиелоскопия
 • Обикновено се съчетават с наранявания на интраперитонеално разположени органи
  • десен бъбрек + черен дроб
  • ляв бъбрек + слезка
Клинична картина
 • хематурия
 • съсиреци червеобразен вид (отливка от уререра)
 • болка – с постоянен х-р, засилва се при движение, при обструкция на уретрата от кръвен съсирек – коликообразна.
 • параренален хематом – в зависимост от големината нараства с различна скорост
 • хеморагичен шок- при голям кръвоизлив
 • данни на ОХК или ДН при съчетани травми

Открити травми

Класификация
 1. Нараняване на околобъбречното пространство
 2. Нараняване на бъбречната кора
 3. Нараняване на медулата и легенчето
 4. Нараняване на съдовете
Особености
 • най-често се касае за проникващи наранявания от хладно или огнестрелно оръжие
 • 80% хематурия
 • 10% параренален хематом
 • изтичане на урина от раната (оцветяване на превръзката в синьо след i.v. приложение на метиленово синьо)
 • инфектиране

Диагноза на травмите на бъбрека

 • Анамнеза за травмата, последвана от болка и  хематурия
 • ЕХО графия- наличие и големина на хематома
 • ВУГ – след излизене от шоковото състояние
  • изменения във формата и големината на бъбрека
  • деформация на кухинната системама
  • излив на контрастно в-во около бъбрека
  • състояние на другия бъбрек
 • Селективна бъбречна ангиография
  • определя показанията за лечение – оперативно или консервативно, а също и обема на оперативното лечение
   • показания
    • съчетани травми със съмнение на бъбречна руптура
    • тежка хематурия
    • афункция на травмирания бъбрек, деформация на кухинната с-ма (от ВУГ)
    • излив на контрастно вещество около бъбрека
 • КАТ
  • увеличен размер на контузения бъбрек
  • нехомогенна плътност на мястото на бъбрека (хематом)
 • Сцинтиграфия
  • неравномерно напрупване на радионуклида до пълната му липса при прекъсване на кръвоснабдяването
 • Ретроградна уретеропиелография
  • при съмнение за засягане на кухинната с-ма – излив на контрастно в-во около бъбрека

Лечение

 • Хоспитализиране
 • Строг постелен режим
 • Противошокова терапия
 • Показания за оперативно лечение
  • бързо нарастващ параренален хематом, с прогресивно влошаване на общото състояние
  • тежка хематурия водеща до анемизиране
  • разкъсване на съдовия педикул (от ангиографията)


Травми на уретера

Закрити травми

 • Редки! ( дълбоко разположение на уретера, еластичност и подвижност)
 • ПТП – съчетани травми. При пълно прекъсване на уретера – инфилтриране на ретроперитонеалнато пространство, след няколко дни  – ретроперитонеален флегмон
 • в Акушерството – при протрахирано раждане – при притискане на уретера между главата на плода и таза ->  некроза

Открити травми

 • АГ
  • Цезарово сечение
  • Хистеректомия по Вертхайм – частично /напълно прерязване / лигиране
  • Уретровагинални фистули
  • Хидронефроза
 • Операции на ректума

Диагноза

 • Анамнеза за коремна травма или операция в малкия таз
 • Вощещи клинични признаци:
  • болка
  • изтичане на урина от влагалището или от оперативната рана (при операции върху ректума)
  • ОХК при развитие на ретроперитонеален флегмон
 • ВУГ – дава информация за мястото на лезията
 • Оцветяване на урината в  синьо след i.v. приложение на метиленово синьо

Лечение

 • термито-терминална аностомоза (ако се установи интраоперативно)
 • нефростомия – ако лезията е с голяма давност
 • нефректомия – много рядко

 

Share this


Close Print