Пиелонефрит

Categories: Урология
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Класификация на неспецифичните пиелонефрити

Първичен

 • остър
  • серозен
  • некротичен папилит
 • гноен
  • апостематозен бъбрек
  • карбункул на бъбрека
  • абсцес на бъбрека

Вторичен

 • остър
 • хроничен
  • активна фаза
  • латентна фаза
  • ремисия

Определение

Пиелонефрита  е инфекциозно възпалително заболяване на легенчето, каналчетата и интерстициума на бъбрека (тубуло-интерстициален нефрит).

 • острия – пряка проява на инфекцията
 • хроничния – освен етиологичните фактори, решаващо значение имат и факторите предразполагащи към застой на урината

Честота

 • по-често при жени особено в репродуктивната възраст
  • анатомичната близост на ануса
  • сексуални и хигиенни навици
  • бременност - асимптомна бактериурия (задължително се лекува!!!)
 • БНВ
  • при мъже простатна хиперплазия
  • при жени – сенилен колпит, десценцус на матката (ретенция на урината)
 • ДВ – незрялост на пикочо-половата система
 • ИДС
 • ЗД- асимптомна бактериурия
 • Вродени аномалии на ППС
 • Катетеризация

Патогенеза

Асцендентен път – Грам (-) бактерии, колонизиращи дебелото черво. Етапи:

 • колонизиране на уретрата
 • проникване и размножаване на бактериите в пикочния мехур
 • везико-уретрален рефлукс
 • проникване към интерстициума на бъбрека

Десцендентен път (хематогенен) – Грам (+) бактерии – Staphillococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas, Candida albicans

 • Формират се кортикални абсцеси
 • сепсис и инфекциозен ендокардит

Етиология

 • E. coli- 80%
 • Staphillococcus- 25%
 • Други – Chlamydia, Trichomonas,  N. gonorrhoeae -  дават стерилна урина- изследват се при съмнение

Pyelonephritis  acuta

Определение
 • първичен – 50% двустранен
 • вторичен – предимно едностранен
Честота
 • при жени в детска и мласа възраст
 • при мъже в напреднала
Клиника

Общи симптоми

 • внезапно начало
 • втрисане
 • фебрилитет до 39-40 С- за 4-7 дни, след това субфебрилитет и тахикардия
 • главоболие
 • жажда
 • сух и обложен език
 • унесеност
 • херпес по устните

Специфични симптоми

 • болка в лумбалната област
 • полакиурия, дизурия, никтурия
 • Диурезата ~ 2л, но при тежко протичане олигурия
Диагноза
 • анамнеза
 • клинична картина, двустранно ++ Succusio renalis
 • Лабораторни
  • урина – левкоцитурия , бктериурия, хематурия (макро/ микро), протеинурия- 1-2g/24h, Nb!!! Урокултура
  • ПКК – левкоцитоза с олевяване, ускорено СУЕ, урея и креатитин – б.о.
 • Ro- методи – търсим предразполагащи фактори – аномалии, калкулоза, стриктури, везико-уретрален рефлукс
ДД
 • остър цистит- общото състояние е по-слабо засегнато
 • при млада жена- вВъзпалителни працеси в малкия таз, руптура на овориална киста, ектопична бременност
 • при мъж – остър простатит
 • при десностраннен пиелонефрит
  • остър апендицит
  • холецистит
  • субфреничен абсцес

Pyelonephritis chronica

Определение
 • резултат от обструкция или рефлукс на урината +  вторична бактериална инфекция + предразполагащи фактори
 • почти винаги е последица от прекаран остър пиелонефрит, т.е. вторичен
 • едно / двустранен, но ВИНАГИ АСИМЕТРИЧНО
Класификация
 • обструктивен / необструктивен
 • активен / неактивен
 • рецидивиращ – над 3 клинично проявени епизода годишно
Клиника
 • в периодите на активация – подобно на острия пиелонефрит
 • в латентния период – намаляват оплакванията

Основни оплаквания

 • лека астеноадинамия
 • субфебрилитет
 • слаби втрисания
 • безапетитие
 • гадене
 • отслабване на тегло

Специфични симптоми

 • тъпа и непостоянна болка в  лумбалната област
 • полакиурия
 • дизурия
 • никтурия
Диагноза
 • анамнеза
 • клинична картина, двустранно + Succusio renalis
 • сиптоми на нарушена бъбречна ф-я
  • повишени урея и креатитин
  • намалено относително тегло на урината ( нарушена концентрационна и разреждаща функция)
  • „сол-губещ бъбрек”- Ca, Mg, Na, K
  • вторична анемия
  • реновазална хипертония – засяга се предимно диастолното налягане – 160 / 110 mmHg
 • левкоцитурия
 • бактериурия
 • хематурия (макро/ микро)
 • EХО
 • ИНГ- забавено излъчване, едно – или двустранно, но винаги асиметрично
 • ВУГ – търсим предразполагащи фактори – аномалии, калкулоза, стриктури, везико-уретрален рефлукс
ДД
 • Хроничен ГН
 • Други причини за ХБН
 • Остър пиелонефрит

Лечение на пиелонефритите

 • установяване на предразполагащите фактори
 • при остр – строг постелен режим, течности, антипиретици, аналгетици, антибиотик
 • при обструктивна уропатия – оперативно
 • профилактика за избягване на рецидивите и усложненията – предпазване от простуда, ХДР
 • лечение на АХ

 

Share this