Тумори на пикочния мехур

Categories: Урология
Tags:
Published on: 12.03.2012
Етиология
 • ароматни амини
 • изкуствени подсладители
 • лъчелечение
 • наследственост – балканска ендимична нефропатия
 • хронични цистити
 • паразити – Schistosoma
Варианти
 1. Преходноклетъчен карцином – 90%
  • Ca in situ – не се вижда на обикновена цистоскопия, PPD – фотодинамична диагностика – синя светлина
  • агресивен
  • често рецидивира
 2. Аденокарцином
 3. Сквамозноклетъчен кърцином (Schistosoma)
 4. Неепителни тумори (редки)
Клиника
 • 80% хематурия
 • 50% обструкция
 • 30% вторична инфекция
 • 20% дизурия

Диагноза

 • ехография
 • ВУГ
 • КАТ
 • цистоскопия
 • PPD
 • TNM
ДД
 • цистит
 • конкремент в пикочен мехур
 • аденом / карцином на простата
 • карцином на дебелото черво
 • гинекологични тумори

Лечение

 • ТУР
 • цистектомия, резекция
 • деривация на урината
  • уретеро-кутанео-стомия – висок риск от инфекции
  • уретеро-сигмоидо-стомия – висок риск от карцином на сигма
  • нов мехур от тъвко черво (илеум)
 • химиотерапия
 • ЛЛ

 

Share this