Трансплантация на бъбреци

Categories: Урология
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Най-чести причини за ХБН
 • хронични ГН – 30%
 • деабетна нефропатия
 • метаболитни заболявания
 • вродени заболявания на бъбреците и пикочните пътища
 • бъбречна поликистоза
 • нефропатии при СЗСТ
 • инфекции на пикочните пътища
Противопоказания за бъбречна трансплантация
 • тежки психични заболявания
 • неркомания
 • възраст над 60-70-г
 • СПИН
 • тежък вторичен хиперпаратиреоидизъм
 • тежка ИБС, ЛСН
 • злокачествени забалявания (имуносупресията увеличава риска от прогресия или рецидив)
Донори
 • Трупен донор
  • възраст под 65г
  • да няма заболявания в тежка степен – инфекции, АХ, злокачествени тумори, хронична нефропатия
  • отрицателен за HIV и хепатит
 • Жив донор
Усложнения след трансплантацията
 • постоперативни
  • руртура на бъбрека
  • обструкция на уретера (съсирек, конкремент)
  • обструкция или руптура на пикочния мехур
 • съдови

  • остра тромбоза на бъречните съдове – анурия и АХ
  • стеноза на бъбречната артерия
 • реакция на отхвърляне
  • свръхостра – минути до часове след трансплантацията, цитотоксични антитела – масивни тромбози в малките съдове
  • остра – 7 ден до 3 месец – прогресираща ОБН – обратима – пулс- терапия
  • хронична – при резистентност към имуносупресимното лечение
 • рецидивиращи ГН

 

Share this