Инфекциозни заболявания с предимно хеморагичен синдром

Categories: Помагала
Tags: No Tags
Published on: 26.03.2012
 • Възвратни тифове
 • Лептоспирози
 • Вирусни хеморагични трески (ВХТ)
Токсико-инфекциозен синдром
 • студени тръпки / втрисане                             
 • фебрилитет до 39-40 С (покачва се за няколко часа)                    
 • силно главоболие                                       
 • миалгия
 • артралгия
 • адинамия до прострация
Кранио-фарингеален синдром
 • засягане на горни шийни симпатикови ганглии
 • инекция на конюнктивите                 
 • оточно и зачервено лице
 • тип „ръкавици” и тип „чорапи” при ВХТ       
 • Силно подчертан при трансмисивните инфекции
Хеморагичен синдром
Сърдечно-съдов синдром
 • в предхеморагичната фаза – брадикардия и хипотония
 • в хеморагичната – тахикардия, мек и лесно потискащ се пулс, силно понижаване на артериалното налягане
 • основна причина за Exitus
 • силно подчертан при трансмисивните инфекции – ВХТ, Рикетсиози, Възвратен тиф
Хепатоспленомегалия
 • често с жълтеница
 • ВХТ, Възвратни тифове
 • Лептоспирози – много важна за диагнозата е е спленомегалията
Синдром на на ОБН
 • ВХТ, Лептоспирози
 • болка в кръста, палпатолна болкова точка
 • олиго-до анурия
 • гадене, повръщане
 • възбуда или сънливост до кома
 • ХТБС- остра тубулна некроза от  нарушение в Хипофизо-надбъбречната ос
 • ККХТ- преренална ОБН от Шока и намалената перфузия
Неврологичен синдром
 • Прогностично значение
 • Общо мозъчна симптоматика – синдром на менинго-радикулерното дразнене
 • Менингоенцефалитна симптоматика – гърчове, нарушено съзнание, парализа на дихателен и сърдечно-съдов център
 • Огнищна неврологична симптоматика – парези, парализи, патолотични рефлекси

 

Share this